ไทยร่วมใจ แจ้งคิวฉีดวัคซีน แอสตราเซนเนกา เข็มที่ 2

05 ตุลาคม 2564

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เผย ไทยร่วมใจฯ ประกาศแจ้งคิวฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา เข็มที่ 2 เช็กรายละเอียด

ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ผ่านระบบลงทะเบียน "ไทยร่วมใจ" ผู้ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 AZ รับวัคซีน AZ เข็มที่ 2 ดังนี้

- ฉีดเข็ม 1 วันที่ 19 - 20 - 21 ก.ค. 64 >>> รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 7 ต.ค. 64
- ฉีดเข็ม 1 วันที่ 22 - 23 ก.ค. 64 >>> รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 8 ต.ค. 64
- ฉีดเข็ม 1 วันที่ 24 - 25 ก.ค. 64 >>> รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 9 ต.ค. 64
- ฉีดเข็ม 1 วันที่ 26 ก.ค. 64 >>> รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 10 ต.ค. 64

 

- ฉีดเข็ม 1 วันที่ 27 ก.ค. 64 >>> รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 11 ต.ค. 64
- ฉีดเข็ม 1 วันที่ 28 ก.ค. 64 >>> รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 12 ต.ค. 64
- ฉีดเข็ม 1 วันที่ 29 ก.ค. 64 >>> รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 13 ต.ค. 64
- ฉีดเข็ม 1 วันที่ 30 ก.ค. 64 >>> รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 14 ต.ค. 64
- ฉีดเข็ม 1 วันที่ 31 ก.ค. 64 >>> รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 15 ต.ค. 64

ไทยร่วมใจ แจ้งคิวฉีดวัคซีน แอสตราเซนเนกา เข็มที่ 2

 

โปรดมารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้นัดหมายเท่านั้น
สามารถตรวจสอบได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com หรือแอป เป๋าตัง

ไทยร่วมใจ แจ้งคิวฉีดวัคซีน แอสตราเซนเนกา เข็มที่ 2