เช็กพื้นที่ กปน. ประกาศเตือนน้ำประปาไม่ไหล คืนวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

04 ตุลาคม 2564

การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศเตือนพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว คืนวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00-05.00 น.

ประกาศ : คืนวันอังคารที่ 5 ต.ค. 64 (21.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร เพื่อดำเนินการตัดบรรจบท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร เข้ากับท่อประธานชั่วคราวที่วางใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร บริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ ในคืนวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

เช็กพื้นที่ กปน. ประกาศเตือนน้ำประปาไม่ไหล คืนวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

#ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ #แยกตัดถนนนครอินทร์ ถึง #คลองพระอุดม

หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ และ หมู่บ้านบัวทอง

ถนนรัตนาธิเบศร์ (ด้านทิศเหนือ) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึง สะพานพระนั่งเกล้า

ถนนทางหลวงหมายเลข 345 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึง คลองบางตะไนย์

ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ แยกบางพลู ถึง แยกตัดถนนทางหลวงหมายเลข 346

ถนนชัยพฤกษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ สะพานพระราม 4 ถึง แยกโค้งสามวัง

เช็กพื้นที่ กปน. ประกาศเตือนน้ำประปาไม่ไหล คืนวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

 

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

เช็กพื้นที่ กปน. ประกาศเตือนน้ำประปาไม่ไหล คืนวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

ที่มา การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews