ปภ.เตือนด่วน 6 จังหวัด เฝ้าระวังลำน้ำชีล้นตลิ่ง!

04 ตุลาคม 2564

ปภ.เตือนด่วน 6 จังหวัด เฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำชีเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชี

  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) วันที่  4 ต.ค.64 แจ้ง 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และศรีสะเกษเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำชีเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชี ในช่วงวันที่ 4 – 15 ตุลาคม 2564 จัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำชี จุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมพร้อมรับมือ แจ้งจังหวัดประสาน อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ปภ.เตือนด่วน  6 จังหวัด  เฝ้าระวังลำน้ำชีล้นตลิ่ง

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่า ได้ประเมินสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีตอนล่างบริเวณอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า เขื่อนมหาสารคามมีระดับน้ำสูงกว่าระดับเก็บกัก 0.78 เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนมหารสารคาม 580 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 5 เซนติเมตรต่อชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำชีเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.50 – 2 เมตรจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชี ในช่วงวันที่ 4 – 15 ตุลาคม 2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้แจ้ง 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย

ปภ.เตือนด่วน  6 จังหวัด  เฝ้าระวังลำน้ำชีล้นตลิ่ง

-เตือน แม่น้ำเจ้าพระยา ระบายน้ำเพิ่ม จังหวัดท้ายเขื่อน เตรียมรับน้ำล้นตลิ่ง
-อุตุฯเตือน 5 – 9 ต.ค. พื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนถล่มหนัก
-เขื่อนกั้นเเตก"วัดจุฬามณี"โดนน้ำเจ้าพระยาทะลักท่วมสูง1.5เมตร จมทั้งวัด

 

- ขอนแก่น (9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอมัญจาคีรี อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อย อำเภอชนบท อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านแฮ่ด และอำเภอพระยืน)

- มหาสารคาม (3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเมืองมหาสารคาม)

- กาฬสินธุ์ (3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ)

- ร้อยเอ็ด (8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอธวัชบุรี อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเสลภูมิ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอพนมไพร และอำเภออาจสามารถ)

- ยโสธร (4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง)

- ศรีสะเกษ (อำเภอกันทรารมย์)

ตลอดจนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำชี จุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับประชาชนหากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM  และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ปภ.เตือนด่วน  6 จังหวัด  เฝ้าระวังลำน้ำชีล้นตลิ่ง


 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews