ปภ.ออกหนังสือด่วนที่สุด เตรียมรับมือ การระบายน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

29 กันยายน 2564

ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง กับสถานการณ์น้ำ ล่าสุด ปภ.ออกหนังสือด่วนที่สุด เตรียมรับมือ การระบายน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ นนทบุรี ให้เฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมรับมือผลกระทบจากการระบายน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยข้อความระบุว่า

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าในช่วงที่ผ่านมาพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” และหย่อมความกดอากาศต่ำ เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนาแน่น และเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่

โดยคาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลลง "เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 รวมจำนวน 515 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากยังคงระบายน้ำในอัตรา 8.64 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะทำให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเต็มอ่างในวันที่ 30 กันยายน 2564

ปภ.ออกหนังสือด่วนที่สุด

 

ดังนั้น เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลลงเขื่อนได้โดยไม่ทำให้น้ำเต็มเขื่อน กรมชลประทานจึงจะเพิ่มการระบายน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็น 3,456 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเมื่อน้ำจำนวนนี้หลลงไปรวมกับปริมาณน้ำจากคลองชัยนาท-บำสักแล้วจะควบคุมให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหกในอัตราไม่เกิน 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำปาสักตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระรามหกในชุมชมนอกคันกั้นน้ำบริเวณวัดสะตือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-2.5 เมตร โดยระดับน้ำที่สูงขึ้นดังกล่าว จะไม่กระทบกับพื้นที่บริเวณตั้งแต่ท้ายน้ำวัดสะตือ ไปจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวมไปถึง ยังแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ กทม.ลพบุรี สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ด้วยเช่นกัน เพราะหลายจุด เป็นพื้นที่รับน้ำ เป็นทอดๆไป ผ่านทาง เจ้าพระยา 

ปภ.ออกหนังสือด่วนที่สุด

ปภ.ออกหนังสือด่วนที่สุด

ข้อมูลจาก อาร์ท เอกรัฐ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews