เช็กเลยเส้นทางหลวง 34 แห่ง ไม่สามารถเดินทางได้ จากน้ำท่วมหนัก ดินสไลด์

28 ก.ย. 2564 เวลา 14:16 น.2

แนะประชาชนเช็กก่อนเดินทาง เส้นทางหลวง 34 แห่ง ที่ไม่สามารถเดินทางได้ เนื่อจากสถานการณ์น้ำท่วมหนัก และดินสไลด์

เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนัก ส่งผลให้มีน้ำท่วมหลายพื้นที่ และบางพื้นที่เจอปัญหาดินสไลด์ เตือนประชาชนเช็กเส้นทาง

รายชื่อเส้นทางหลวง 34 แห่ง ที่เดินทางสัญจรไม่ได้ เนื่องจากน้ำท่วมหนัก ดินสไลด์ เส้นทางเสียหาย และมี สะพานชำรุด หลายแห่ง 

เส้นทางหลวง 34 แห่ง ไม่สามารถเดินทางได้

จังหวัดชัยภูมิ

-ทล.2179 วัดปทุมชาติ-หนองจาน ช่วง กม.ที่ 12+300-21+600
จังหวัดนครราชสีมา

-ทล.2217 ด่านขุนทด-หนองกราด ช่วง กม.ที่ 0+700-20+460

-ทล.2246 โคกสี-ตะโก ช่วง กม.ที่ 49+945

จังหวัดสุโขทัย

-ทล.12 ตอน เมืองเก่า-สุโขทัย ช่วง กม.ที่ 168+178-171+270

-ทล.101 คลองโพธิ์-ท่าช้าง ช่วง กม.ที่ 79+969-82+000

-ทล.125 แจกัน-บ้านสวน ช่วง กม.ที่ 14+450-19+400

-ทล.1347 วัดโคก-สระบัว ช่วง กม.ที่ 0+000-5+284

-ทล.1195 สุโขทัย-เตว็ดใน ช่วง กม.ที่ 0+000-1+900

จังหวัดลพบุรี

-ทล.2243 บัวชุม-สี่แยกบัวชุม ช่วง กม.ที่ 0+340

-ทล.2243 บัวชุม-สี่แยกบัวชุม ช่วง กม.ที่ 1+400

-ทล.2247 จงโก-ลำสมพุง ช่วง กม.ที่ 1+500-2+800

-ทล.2260 ลำสนธิ-ซับลังกา ช่วง กม.ที่ 1+800-2+500

-ทล.205 ดงพลับ-ม่วงค่อม ช่วง กม.ที่ 22+200-24+600

-ทล.205 ดงพลับ-ม่วงค่อม ช่วง กม.ที่ 27+300-27+500

-ทล.205 ดงพลับ-ม่วงค่อม ช่วง กม.ที่ 32+000-32+600

-ทล.205 ดงพลับ-คลองห้วยไผ่ ช่วง กม.ที่ 53+300-53+500

-ทล.205 เทศบาลลำนารายณ์-ช่องสำราญ ช่วง กม.ที่ 82+900

-ทล.205 เทศบาลลำนารายณ์-ช่องสำราญ ช่วง กม.ที่ 100+400-104+900

 

affaliate-2

จังหวัดกำแพงเพชร

-ทล.1 ตอน โนนปอแดง-ปากดง ช่วง กม.ที่ 432+030

-ทล.1 ตอน โนนปอแดง-ปากดง ช่วง กม.ที่ 419+036

-ทล.1 ตอน โนนปอแดง-ปากดง ช่วง กม.ที่ 431+701

จังหวัดอ่างทอง

-ทล.32 นครหลวง-อ่างทอง จุดกลับรถใต้สะพานหลวงปู่ทวด

จังหวัดเพชรบูรณ์

-ทล.21 คลองกระจัง-ศรีเทพ ช่วง กม.ที่ 99+000-102+500

-ทล.21 ศรีเทพ-ซับสมอทอด ช่วง กม.ที่ 112+700-116+000

-ทล.2275 แยกศรีเทพ-ซับบอน ช่วง กม.ที่ 44+000-48+500

จังหวัดสุพรรณบุรี

-ทล.33 สุพรรณบุรี-นาคู ช่วง กม.ที่ 9+886

-ทล.340 สาลี-สุพรรณ ช่วง กม.ที่ 59+674

จังหวัดนครสวรรค์

-ทล.11 ไตตาล-น้ำสาดเหนือ ช่วง กม.ที่ 71+600-72+000

-ทล.225 เกยชัย-ศรีมงคล ช่วง กม.ที่ 82+000-84+500

-ทล.3330 เกษตรชัย-สำโรงชัย ช่วง กม.ที่ 20+000-29+000

จังหวัดอุทัยธานี

-ทล.3456 หนองกระดี่-คลองข่อย ช่วง กม.ที่ 3+604

จังหวัดตาก

-ทล.1090 ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ช่วง กม.ที่ 148+750-148+900

-ทล.1090 ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ช่วง กม.ที่ 163+100-163+175

-ทล.1167 แม่กลอง-เขตแดนไทย-พม่า ช่วง กม.ที่ 0+300-0+450

เส้นทางหลวง 34 แห่ง ไม่สามารถเดินทางได้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3