เช็กเลยเส้นทางหลวง 34 แห่ง ไม่สามารถเดินทางได้ จากน้ำท่วมหนัก ดินสไลด์

28 กันยายน 2564

แนะประชาชนเช็กก่อนเดินทาง เส้นทางหลวง 34 แห่ง ที่ไม่สามารถเดินทางได้ เนื่อจากสถานการณ์น้ำท่วมหนัก และดินสไลด์

เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนัก ส่งผลให้มีน้ำท่วมหลายพื้นที่ และบางพื้นที่เจอปัญหาดินสไลด์ เตือนประชาชนเช็กเส้นทาง

รายชื่อเส้นทางหลวง 34 แห่ง ที่เดินทางสัญจรไม่ได้ เนื่องจากน้ำท่วมหนัก ดินสไลด์ เส้นทางเสียหาย และมี สะพานชำรุด หลายแห่ง 

เส้นทางหลวง 34 แห่ง ไม่สามารถเดินทางได้

จังหวัดชัยภูมิ

-ทล.2179 วัดปทุมชาติ-หนองจาน ช่วง กม.ที่ 12+300-21+600
จังหวัดนครราชสีมา

-ทล.2217 ด่านขุนทด-หนองกราด ช่วง กม.ที่ 0+700-20+460

-ทล.2246 โคกสี-ตะโก ช่วง กม.ที่ 49+945

จังหวัดสุโขทัย

-ทล.12 ตอน เมืองเก่า-สุโขทัย ช่วง กม.ที่ 168+178-171+270

-ทล.101 คลองโพธิ์-ท่าช้าง ช่วง กม.ที่ 79+969-82+000

-ทล.125 แจกัน-บ้านสวน ช่วง กม.ที่ 14+450-19+400

-ทล.1347 วัดโคก-สระบัว ช่วง กม.ที่ 0+000-5+284

-ทล.1195 สุโขทัย-เตว็ดใน ช่วง กม.ที่ 0+000-1+900

จังหวัดลพบุรี

-ทล.2243 บัวชุม-สี่แยกบัวชุม ช่วง กม.ที่ 0+340

-ทล.2243 บัวชุม-สี่แยกบัวชุม ช่วง กม.ที่ 1+400

-ทล.2247 จงโก-ลำสมพุง ช่วง กม.ที่ 1+500-2+800

-ทล.2260 ลำสนธิ-ซับลังกา ช่วง กม.ที่ 1+800-2+500

-ทล.205 ดงพลับ-ม่วงค่อม ช่วง กม.ที่ 22+200-24+600

-ทล.205 ดงพลับ-ม่วงค่อม ช่วง กม.ที่ 27+300-27+500

-ทล.205 ดงพลับ-ม่วงค่อม ช่วง กม.ที่ 32+000-32+600

-ทล.205 ดงพลับ-คลองห้วยไผ่ ช่วง กม.ที่ 53+300-53+500

-ทล.205 เทศบาลลำนารายณ์-ช่องสำราญ ช่วง กม.ที่ 82+900

-ทล.205 เทศบาลลำนารายณ์-ช่องสำราญ ช่วง กม.ที่ 100+400-104+900

 

จังหวัดกำแพงเพชร

-ทล.1 ตอน โนนปอแดง-ปากดง ช่วง กม.ที่ 432+030

-ทล.1 ตอน โนนปอแดง-ปากดง ช่วง กม.ที่ 419+036

-ทล.1 ตอน โนนปอแดง-ปากดง ช่วง กม.ที่ 431+701

จังหวัดอ่างทอง

-ทล.32 นครหลวง-อ่างทอง จุดกลับรถใต้สะพานหลวงปู่ทวด

จังหวัดเพชรบูรณ์

-ทล.21 คลองกระจัง-ศรีเทพ ช่วง กม.ที่ 99+000-102+500

-ทล.21 ศรีเทพ-ซับสมอทอด ช่วง กม.ที่ 112+700-116+000

-ทล.2275 แยกศรีเทพ-ซับบอน ช่วง กม.ที่ 44+000-48+500

จังหวัดสุพรรณบุรี

-ทล.33 สุพรรณบุรี-นาคู ช่วง กม.ที่ 9+886

-ทล.340 สาลี-สุพรรณ ช่วง กม.ที่ 59+674

จังหวัดนครสวรรค์

-ทล.11 ไตตาล-น้ำสาดเหนือ ช่วง กม.ที่ 71+600-72+000

-ทล.225 เกยชัย-ศรีมงคล ช่วง กม.ที่ 82+000-84+500

-ทล.3330 เกษตรชัย-สำโรงชัย ช่วง กม.ที่ 20+000-29+000

จังหวัดอุทัยธานี

-ทล.3456 หนองกระดี่-คลองข่อย ช่วง กม.ที่ 3+604

จังหวัดตาก

-ทล.1090 ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ช่วง กม.ที่ 148+750-148+900

-ทล.1090 ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ช่วง กม.ที่ 163+100-163+175

-ทล.1167 แม่กลอง-เขตแดนไทย-พม่า ช่วง กม.ที่ 0+300-0+450

เส้นทางหลวง 34 แห่ง ไม่สามารถเดินทางได้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews