ปภ.เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก!

27 กันยายน 2564

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ประจำวันที่ 27 ก.ย.2564

วันที่ 27 ก.ย. 64  ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564 พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก เพจเฟซบุ๊ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM รายงานสถานการณ์ ดังนี้ 

 

ปภ.แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก วันที่ 27 ก.ย.

 

ภาคเหนือ จ.ตาก (อ.แม่สอด พบพระ อุ้มผาง แม่ระมาด) เพชรบูรณ์ (อ.หนองไผ่ ชนแดน วังโป่ง) นครสวรรค์ (อ.แม่วงก์) และอุทัยธานี (อ.ลานสัก บ้านไร่ ห้วยคต)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ (อ.ภักดีชุมพล หนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ์) และนครราชสีมา (อ.วังน้ำเขียวครบุรี)

ภาคกลาง จ.สระแก้ว (อ.ตาพระยา) จันทบุรี (อ.ขลุง เมืองฯ มะขาม เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ำร้อน) และตราด (อ.เขาสมิงบ่อไร่)

ภาคเหนือ จ.ตาก (อ.แม่สอด พบพระ อุ้มผาง แม่ระมาด) เพชรบูรณ์ (อ.หนองไผ่ ชนแดน วังโป่ง) นครสวรรค์ (อ.แม่วงก์) และอุทัยธานี (อ.ลานสัก บ้านไร่ ห้วยคต)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ (อ.ภักดีชุมพล หนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ์) และนครราชสีมา (อ.วังน้ำเขียวครบุรี)

ภาคกลาง จ.สระแก้ว (อ.ตาพระยา) จันทบุรี (อ.ขลุง เมืองฯ มะขาม เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ำร้อน) และตราด (อ.เขาสมิงบ่อไร่)

 

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง


ภาคเหนือ จ.สุโขทัย (อ.ศรีสำโรง คีรีมาศ เมืองฯ) กำแพงเพชร (อ.ขาณุวรลักษบุรี โกสัมพีนคร เมืองฯปางศิลาทอง) พิจิตร (อ.บึงนาราง โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล สามง่าม) ตาก (อ.สามเงา วังเจ้า) พิษณุโลก (อ.บางระกำ วังทอง) เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ วิเชียรบุรี หล่มสัก หนองไผ่) นครสวรรค์ (อ.ลาดยาว หนองบัว แม่วงก์ เมืองฯ ชุมตาบง แม่เปิน ตาคลี พยุหะคีรี ไพศาลี ชุมแสง ท่าตะโก บรรพตพิสัย โกรกพระ ตากฟ้า) และอุทัยธานี (อ.ทัพทัน สว่างอารมณ์ เมืองฯ ลานสัก บ้านไร่)


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย (อ.ภูกระดึง ด่านซ้าย) จ.ร้อยเอ็ด (อ.เสลภูมิ) นครราชสีมา (อ.ด่านขุนทด สูงเนิน โนนไทย พระทองคำ เมืองฯ โนนสูง พิมาย ชุมพวง ลำทะเมนชัย เมืองยาง ปักธงชัย โชคชัย) ชัยภูมิ (อ.หนองบัวระเหว จัตุรัส เมืองฯ เนินสง่า บ้านเขว้า ภูเขียว บำเหน็จณรงค์คอนสาร ภักดีชุมพล หนองบัวแดง บ้านแท่น เทพสถิต คอนสวรรค์) ขอนแก่น (อ.โคกโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ชุมแพ) สุรินทร์ (อ.สําโรงทาบ) ศรีสะเกษ (อ.ห้วยทับทัน กันทรารมย์) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชําราบ)


ภาคกลาง จ.ชัยนาท (อ.สรรพยา มโนรมย์ วัดสิงห์ เนินขาม หันคา) พระนครศรีอยุธยา (อ.เสนา ผักไห่ บางบาล พระนครศรีอยุธยา) ลพบุรี (อ.สระโบสถ์ ชัยบาดาล ลําสนธิ โคกสําโรง ท่าหลวง บ้านหมี่ โคกเจริญ หนองม่วง เมืองฯ พัฒนานิคม) สิงห์บุรี (อ.อินทร์บุรี เมืองฯ พรหมบุรี) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ป่าโมก ไชโย วิเศษชัยชาญ) สุพรรณบุรี (อ.เมืองฯ บางปลาม้า สองพี่น้อง) กาญจนบุรี (อ.บ่อพลอย) นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน) ปราจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี ศรีมหาโพธิ) สระแก้ว (อ.ตาพระยา โคกสูง) และจันทบุรี (อ.นายายอาม เขาคิฌกูฎ ขลุง มะขาม ท่าใหม่ แหลมสิงห์ เมืองฯ)

ปภ.แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก วันที่ 27 ก.ย.  

 

พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่ม


ภาคเหนือ จ.ตาก (อ.อุ้มผาง พบพระ)


ภาคกลาง จ.ตราด (อ.เขาสมิง บ่อไร่)


ภาคใต้ จ.พังงา (อ.ท้ายเหมือง กะปง ตะกั่วป่า)-คนโคราช จวกยับ หลัง ชลประทานแจงล่าสุด "อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร"
-ศบค.ไฟเขียว ลดเวลาเคอร์ฟิว เล่นดนตรีในร้านอาหารได้
-แชร์สนั่น ไอเทมรับน้ำท่วม เอาพลาสติกใหญ่คลุมรถยนต์

 

 ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งอาจเกิดดินถล่ม พื้นที่ริมลำน้ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง


ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย

 

ปภ.แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก วันที่ 27 ก.ย.

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews