svasdssvasds
ด่วน สั่งปิดศูนย์บำบัดฯ วัดท่าพุราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี

ด่วน สั่งปิดศูนย์บำบัดฯ วัดท่าพุราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี

24 ก.ย. 2564 เวลา 14:04 น.18

คำสั่งด่วน ปิดถาวร ศูนย์บำบัดฯ วัดท่าพุราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี ลงนามโดย นายมานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์

จากรณีที่ หมอปลา มือปราบสัมภเวสี หรือ นายจิรพันธ์ เพชรขาว ได้รับการร้องเรียนที่ศูนย์บำบัดฯ วัดท่าพุราษฎร์บำรุง หมู่ 10 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี กระทั่งเหล่าผู้ที่ถูกส่งไปบำบัดได้รับความช่วยเหลือ และได้ส่งบางรายกลับไปพักฟื้นที่บ้าน  ขณะที่อีกหลายส่วนได้ถูกส่งไปรักษาตัวต่อที่ บ้านหมอปลา ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

สั่งปิดด่วน ศูนย์บำบัดฯ วัดท่าพุราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี

ล่าสุดมีหนังสือด่วนที่สุดจากสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี ถึงกรณีการประกาศปิดศูนย์ดังกล่าวที่วัดท่าพุราษฎร์บำรุง ลงนามโดย นายมานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

 
หลังสือด่วนฉบับดังกล่าวระบุข้อมูลว่า "ที่ สธ 0312/2364 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง ให้หยุดดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพ และหยุดรับผู้ป่วยเข้าบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพระบุว่า นมัสการ รักษาการเจ้าอาวาสวัดทำพุราษฎร์บำรุง ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อ กรณีแม่ร้องขอความช่วยเหลือให้ลูกชาย ภายหลังจากที่ถูกส่งไปบำบัดฯในสถานที่ดังกล่าว

สั่งปิดด่วน ศูนย์บำบัดฯ วัดท่าพุราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี
 

โดยในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาล และผู้แทนอนุกรรมการฯ จากสำนักงานป.ป.ส. และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ศูนย์สงเคราะห์ และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง พบว่า ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การขอจัดตั้งสถานพยาบาลตาม พระบัญญัติฯ พ.ศ.2522 ประกอบกับเจ้าอาวาสวัดท่าพุราษฎร์บำรุง ผู้ยื่นขอจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพได้มรณภาพลง 
 

- ดุเดือด ผุดแฮชแท็ก #SAVEหมอเกรียงศักดิ์ เปิดปมสั่งย้ายกะทันหัน

- "เตี้ยนหมู่" เข้าอีสาน เตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนัก

- “ณวัฒน์” บุกบ้าน “ลุงขายไอติม” ขอเหมาไอศกรีม ก่อนฝากข้อความถึง ชุด“เทศกิจ” !

affaliate-2

นอกจากนี้ วัดเป็นนิติบุคคลตามผลของกฎหมายคือมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 แต่การขอรับอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2522 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีลักษณะแตกต่างจากนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

กล่าวคือ มีลักษณะเป็นการเฉพาะตัวผู้ที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพไว้กับกรมการแพทย์เท่านั้น เมื่อเจ้าอาวาสมรณภาพ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพนั้นๆ ต้องหยุดดำเนินการ และส่วนราชการต้องเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมฯ ให้โทษออกประกาศ

สั่งปิดด่วน ศูนย์บำบัดฯ วัดท่าพุราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี


กระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนชื่อสถานฟื้นฟูสมรรถภาพดังกล่าว โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งไม่ผูกพันให้รักษาการแทน หรือเจ้าอาวาสท่านใหม่ ต้องดำเนินการสถานพื้นฟูสมรรถภาพฯ นั้นต่อไป หากมีความประสงค์จะดำเนินการต้องยื่นขออนุญาตจัดตั้งใหม่ จึงจะดำเนินการได้ เพื่อระงับเหตุและป้องกันความเสียหายอันจำเป็นอย่างเร่งด่วน 


อาศัยอำนาจตาม ข้อ 4 (4)ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบำบัดรักษา และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 อีกทั้ง อธิบดีกรมการแพทย์ จึงมีคำสั่งให้ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง หยุดดำเนินการพื้นฟูสมรรถภาพ และหยุดรับผู้ป่วยเข้าบำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพทันที นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งเป็นต้นไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด