"อนุทิน ชาญวีรกูล"ลั่น พ.ร.ก.ควบคุมโรคฯ มีอำนาจเทียบเท่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

22 กันยายน 2564

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เผยข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ควบคุมโรคฯ ในวันที่ 22 ก.ย. 2564

จากกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวในวันที่ 22 ก.ย. 64 ถึงกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ว่า ส่วนนี้ไม่ได้เสนอขึ้นมาจากกระทรวงสาธารณสุข แต่ เป็นการเสนอจากทาง ครม. มีนายวิษณุ เครืองาม เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ เป็นการเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น โดยเมื่อใดที่มีการประกาศให้โรคใดเป็นโรคติดต่อร้ายแรงคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งปกติมีรมว.สาธารณสุข เป็นประธาน ก็จะถูกยกระดับทันที มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกฯ แต่งตั้ง เป็นรองประธานฯครอบคลุมหมด 

อนุทิน

ทางด้าน รมว.สาธารณสุข ก็เป็นกรรมการ ทั้งนี้มีอำนาจในการประกาศสถานการณ์ต่างๆได้  ทางด้านสาธารณสุขสามารถประกาศบังคับความร่วมมือของทุกหน่วยงาน และประกาศกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ เหมือนเป็นศบค.ปัจจุบัน แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ความร่วมมือระหว่างกันมีมากขึ้น

เมื่อถามว่าหาก พ.ร.ก.ฉบับนี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สามารถย้ายศบค. มาเป็นกรรมการชุดใหม่ได้ทันทีหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า น่าจะเป็นอย่างนั้น รอให้มีการประกาศก่อน

 

- "หมอธีระ"เตือน เมืองหลวง มีโอกาสแตกสูงมาก!

- ดีเดย์ 24 ก.ย. เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน บูสเตอร์ เข็ม 3 ผู้รับซิโนแวคครบ 2 เข็ม

- ประกันสังคม แนะการเบิกเงินชดเชยผู้ประกันตน ม.33 39 40 กรณีติดโควิดขาดรายได้

อนุทิน

 

พ.ร.ก.ฉบับนี้ จะล้อไปตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สามารถสั่งปิดสถานที่ ประกาศเคอร์ฟิวได้ด้วย ทั้ง อำนาจ ขอบข่ายความรับผิดชอบ การป้องกันบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.ก.นี้

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews