ผู้ประกันตน ม.40 ใน 13 จังหวัด เช็กสิทธิ เงินเยียวยารอบ 2 เข้าวันนี้ 5,000

22 กันยายน 2564

ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา สำนักงานประกันสังคม รอบ 2 ของผู้ประกันตน มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด

เช็กเงินเยียวยา รอบ 2 มาตรการช่วยเหลือแรงงานอิสระของสำนักงานประกันสังคม ให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, อยุธยา, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา

เช็กสิทธิ เงินเยียวยารอบ 2

สำหรับกำหนดการโอนเงินเยียวยา รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33, 39, และ 40 กลุ่มอื่นๆ มีดังนี้

1. วันที่ 20 – 21 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยาม.40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม กลุ่มที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค.- 24 ส.ค. 64 จำนวน 2.3 ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน คนละ 5,000 บาท สำหรับ 16 จังหวัดสีแดงเข้มประกอบด้วย ประกอบด้วย จ.นครนายก นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง สิงห์บุรี และ สมุทรสงคราม

2. วันที่ 21 ก.ย. 64 โอนเงินเยียวยา ม.39  ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม (ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา) จำนวน 1.17 ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยารอบ 2 เข้าบัญชีพร้อมเพย์ คนละ 5,000 บาท 

3. วันที่ 22-23 ก.ย. 64 โอนเงินเยียวยา ม.40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม (ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา)  ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จำนวน 4 ล้านคน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

- ข่าวดี ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ขยายเวลาลดเงินสมทบประกันสังคม อีก 3 เดือน
- เช็กสิทธิ ประกันสังคม โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน ม.39 ม.40 รอบ 2

4. วันที่ 27 ก.ย.64 (เป็นต้นไป) โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด (ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา) ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท

5. วันที่ 28 ก.ย. 64 โอนเงินเยียวยา ม.40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.45 แสนคน เป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 ส.ค.64 จะได้รับเยียวยา 2 รอบ ทั้งรอบแรก 5,000บาท รอบ 2 อีก 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อติดตามการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมรอบ 2 ได้ดังนี้


1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

2. เลือกตรวจสอบสิทธิตามสถานะผู้ประกันตนมาตรา 40

3. กรอกเลขบัตรประชาชน และพิมพ์รหัสยืนยันตามที่เห็นบนหน้าจอ แล้วกดตกลง

4. ระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิ หากได้รับสิทธิจะขึ้นตัวอักษรสีเขียว โดยผู้ประกันตนที่ได้รับจะต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อรับเงิน

หากไม่ได้รับสิทธิจะขึ้นสีแดง ต้องรีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมตามเงื่อนไขที่กำหนด

เช็กสิทธิ เงินเยียวยารอบ 2

เช็กสิทธิ เงินเยียวยารอบ 2

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews