ข่าวดี ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ขยายเวลาลดเงินสมทบประกันสังคม อีก 3 เดือน

21 กันยายน 2564

วันนี้ ที่ประชุม ครม. ไฟเขียว ลดเงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 อีก 3 เดือน ช่วง กันยายน - พฤศจิกายน 2564

วันนี้ 21 กันยายน 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขยายเวลาปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มอีก  3 เดือน ตั้งแต่ 1 กันยายน -30 พฤศจิกายน 2564

ขยายเวลาลดเงินสมทบประกันสังคม

โดยลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน  ในส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้ปรับลดอัตราจ่ายเงินสมบทจากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาท ลดลงเหลือ  235 บาท /เดือน โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 เป็นต้นไป

ขยายเวลาลดเงินสมทบประกันสังคม

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม : 

- เช็กสิทธิ ประกันสังคม โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน ม.39 ม.40 รอบ 2
- ประกันสังคม แจงปมสมัคร ม.40 จ่ายเงินแล้ว แต่โดนดึงสิทธิกลับ ชวดเงินเยียวยา

"สำหรับการลดอัตราเงินสมทบงวดเดือน ก.ย. – พ.ย.  64  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้ผู้ประกันตนในระบบจ่ายเงินสมทบลดลงเป็น 10,721 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายลดลงเป็น 9,629 ล้านบาท  ส่งผลดีต่อผู้ประกันตนทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่าย ช่วยเสริมสภาพคล่องได้ประมาณ 945 – 1,575 บาทต่อคน และนายจ้าง มีสภาพคล่องขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ ”  นายธนกร ฯ กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews