ขั้นตอน และวิธีใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

16 ก.ย. 2564 เวลา 20:35 น.17

เริ่มวันนี้ สปสช. แจกชุดตรวจโควิด สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เปิดขั้นตอน และวิธีใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

หลังจากที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเริ่มแจกชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) จำนวนคนละ 2 ชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ "หมอแม็กซ์" นักเทคนิคการแพทย์ ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิตโซวิธีอณูชีววิทยาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีตรวจโควิดด้วย Antigen Test Kit (ATK) ผ่านเพจเฟซบุ๊ก หมอแล็บแพนด้า โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit

1. ล้างมือตัวเองให้สะอาด

2. ฉีดสเปรย์แอลกอลฮอล์หรือทำความสะอาดโต๊ะที่จะใช้

3. ตรวจสอบวันหมดอายุของ Antigen Test Kit (ATK)

affaliate-2

4. แกะซองนำอุปกรณ์ออกมา การแกะซองไม้สวอบให้แกะตรงด้าม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณสำลี หากบางยี่ห้อมีปลอกบริเวณไม้สวอปให้ดึงออกมา

5. จับไม้สวอบโดยไม่ให้นิ้วมือเลยขีด

6. ก่อนใช้ไม้สวอบแยงเข้าไปในจมูก ให้ตรวจสอบตามคู่มือก่อนว่าต้องแยงเข้าไปลึกเท่าใด เนื่องจากแต่ละยี่ห้อกำหนดความลึกในการแยงไม่เท่ากัน เช่น 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

7. ใช้ไม้สวอบส่วนที่เป็นสำลี แยงเข้าไปในจมูกตามความลึกที่กำหนด จากนั้นหมุนในรูจมูกข้างละไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง หรือนาน 15 วินาที

8. เมื่อหมุนไม้สวอบในรูจมูกครบทั้ง 2 ข้างแล้ว ให้นำส่วนที่เป็นสำลีใส่ลงในภาชนะทรงกรวย พร้อมกับบีบกรวยเพื่อให้น้ำเข้าทั่วถึงบริเวณสำลี โดยหมุนไม้สวอบให้มากกว่า 10 ครั้ง

9. นำไม้สวอบออก พร้อมกับปิดฝาหยดบนภาชนะทรงกรวย

10. คว่ำภาชนะทรงกรวยเป็นมุม 90 องศา หยดน้ำลงบนหลุมของอุปกรณ์ตรวจวัด บางยี่ห้อให้หยดประมาณ 4 หยด แต่ละยี่ห้ออาจให้หยดในปริมาณแตกต่างกันไป

11. จับเวลาประมาณ 15-30 นาที แล้วแต่ยี่ห้อ (ห้ามเกินเด็ดขาด)

12. ระหว่างนี้ของเหลวจะไหลไปตามช่อง ซึ่งต้องไหลผ่านไปถึงช่องที่มีอักษรตัว C หากไปไม่ถึง จะถือว่าใช้ไม่ได้

13. เมื่อครบเวลาแล้ว หากปรากฏขีดขึ้นมา 1 ขีด ถือว่าไม่พบเชื้อโควิด แต่หากขึ้นมา 2 ขีด แปลว่าพบเชื้อ

14. หลังทราบผลแล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวจะถือเป็นขยะติดเชื้อทันที ต้องรับผิดชอบด้วยการนำทิ้งในถุงแดง ปิดให้มิดชิด เขียนว่าขยะติดเชื้อก่อนนำไปทิ้ง

วิธีใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit

ทั้งนี้ ควรศึกษาคู่มือของ Antigen Test Kit (ATK) ของแต่ละยี่ห้ออย่างละเอียด ก่อนนำไปใช้

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3