ข้อเรียกร้องผู้ประกอบการไม่เป็นผล ภูเก็ต ยังห้ามขายเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์

16 กันยายน 2564

ศปก.ศบค. (ชุดเล็ก) ชะลอข้อเสนอภาคเอกชนเเละผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต เรียกร้องขอจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 55 /2564 หารือมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งข้อเรียกร้องจำหน่ายเเอลกอฮอล์ เเละให้นั่งดื่มได้ภายในร้านอาหาร

 

โอกาสนี้นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต  กล่าวถึง  แผนระดมฉีดบูสเตอร์ เเอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 3 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่า การฉีดเข็มที่ 3 มีเป้าหมายกลุ่มของประชาชนที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 เป็นซิโนแวคและมีความจำเป็นต้องมาบูธเข็มที่ 3 เป็น AZ โดยจะใช้เทคนิคการฉีดแบบใต้ผิวหนัง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี 

ข้อเรียกร้องผู้ประกอบการไม่เป็นผล

ทั้งนี้ กำหนดแผนฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนดังนี้ 
1.ระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน 2564 กำหนดฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านจังหวัดภูเก็ต
2. ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2564 ฉีดให้กับประชากรแฝง บุคลากรภาครัฐเอกชนที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
3. ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2564 ฉีดให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้หากดำเนินการได้ดังกล่าวคาดว่าจะทำให้การควบคุมโรคของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น

ข้อเรียกร้องผู้ประกอบการไม่เป็นผล

จากนั้น ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณามาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 ในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตและ ในช่วงเทศกาลประเพณีสารทเดือนสิบด้วย ทั้งนี้มติที่ประชุมอนุญาตให้ดำเนินการจัดกิจกรรมได้แต่อยู่ภายใต้มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยจังหวัดจะออกประกาศรายละเอียดการดำเนินการอย่างเป็นทางการต่อไป

ข้อเรียกร้องผู้ประกอบการไม่เป็นผล

ส่วนอีกประเด็นที่สำคัญคือการพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการภาคประชาชนที่ต้องการให้มีการอนุญาตให้มีการจำหน่ายและอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ในประเด็นนี้จังหวัดภูเก็ตเคยเสนอข้อมูลให้ศบค.ส่วนกลางแล้ว โดยศบค.ขอให้จังหวัดภูเก็ตชะลอการพิจารณาประเด็นนี้ไปก่อน เนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูง หากภายในพื้นที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงจึงจะนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาอีกครั้ง

ข้อเรียกร้องผู้ประกอบการไม่เป็นผล

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews