svasdssvasds
ประกันสังคม พร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ติดโควิด สามารถเบิกชดเชยได้

ประกันสังคม พร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ติดโควิด สามารถเบิกชดเชยได้

16 ก.ย. 2564 เวลา 14:42 น.147

เช็กสิทธิ์ประกันสังคม พร้อมจ่ายเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 หากติดโควิด สามารถเบิกชดเชยรายได้ตามสิทธิ์

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 เพจเฟซบุ๊ก  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้แจ้งข้อมูลกรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 หากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทั่งขาดรายได้ สำนักงานประกันสังคมจะดูแลเยียวยา โดยมีการระบุข้อความว่า 

เช็กสิทธิ์ประกันสังคม เงินเยียวยาผู้ประกันตน หากติดโควิด

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว ว่าติดโควิด-19 สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลและแพทย์ผู้ดูแลรักษาพิจารณาแล้วว่าผู้ป่วย เข้าเกณฑ์การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม สำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 


ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ที่ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 เบิกได้ดังนี้

- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วย โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการ และการให้คำปรึกษาเหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 14 วัน

- ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ค่าปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

- ค่ายาที่ใช้รักษา

- ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพยาบาลสนาม และสถานพยาบาล

- ค่าบริการ X-ray ทรวงอก

- ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์

เช็กสิทธิ์ประกันสังคม เงินเยียวยาผู้ประกันตน หากติดโควิด

affaliate-2

การเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้ 


สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ ช่วงที่ 30 วันแรกที่ลาป่วยจะได้ค่าจ้างจากนายจ้าง แต่หากมีความจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วันจะสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป 


สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 (4,800 บาท)  ทั้งนี้ พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ


สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือ โทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด