เช็กสิทธิผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 เคาะวันจ่ายเงินเยียวยารอบ 2 แล้ว

11 ก.ย. 2564 เวลา 9:00 น.38

เช็กสิทธิผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 เคาะวันจ่ายเงินเยียวยารอบ 2 แล้ว คาดเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ช่วงวันที่ 20 – 30 กันยายน 2564 นี้

วันที่ 10 ก.ย. 64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้ากรณีสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการคุมโควิด-19 ของรัฐบาล ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 29 จังหวัด โดยมีการเปิดเผยไทม์ไลน์การโอนเงินรอบ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช็กสิทธิผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 เคาะวันจ่ายเงินเยียวยารอบ 2 แล้ว

ผู้ประกันตนมาตรา 33


- นายจ้างจะได้รับเงินเยียวยา ตามจำนวนลูกจ้างรายละ 3,000 บาท สูงสุด 600,000 บาท คาดโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ วันที่ 20- 30 ก.ย. 64


- ลูกจ้างได้รับเยียวยา รอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย.64


โดยผู้ประกันมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิจะต้องอยู่ในกลุ่ม 9 กิจการ และ ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด-19 คือ กรุงเทพมหานครนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา

 

ผู้ประกันตนมาตรา 39


- จะได้รับเยียวยารอบ 2อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย.64 โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา จะอยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดควบคุมสูงสุดเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา

affaliate-2

ผู้ประกันตนมาตรา 40

- ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน พื้นที่ 13 จังหวัดควบคุมเข้มงวดสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเยียวยารอบ 2อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64


- ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค. 64 จำนวน 2.6 ล้านรายขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ประมวลผล เปิดตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 40 แล้ว ประมาณวันที่ 15 ก.ย.64 คาดว่าจะมีการโอนเงินในวันที่ 20- 30 ก.ย. 64 ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินรอบแรก 5,000 บาท


- ผู้ประกันตนมตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับสิทธิเยียวยา 2 เดือน คาดว่าอาจจะได้รับเงินเยียวยาคราวละ 5,000 บาท หรือได้รับคราวเดียว 10,000 บาท

เช็กสิทธิผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 เคาะวันจ่ายเงินเยียวยารอบ 2 แล้ว

affaliate-3