ผู้ประกันตน ม.40 ใน 19 จังหวัด เช็กสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 ได้แล้ว

09 กันยายน 2564

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 40

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา และเพิ่มเติมอีก 16 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท โดยได้ขยายวันสมัครและชำระเงินถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ประกันตนที่สมัครและชำระเงินสมทบแล้วประมาณ 2.6 ล้านคน นั้น

ผู้ประกันตน ม.40 เช็กสิทธิได้แล้ว

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใย และกำชับให้ตนดูแลแรงงานทุกคนอย่างเท่าเทียม พร้อมนี้ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์มายังผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน รวมทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/ เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะได้ประมวลผลการจ่ายเงินเยียวยา โดยจะโอนให้ตามบัญชีที่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนไว้แล้ว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ประกันตน ม.40 เช็กสิทธิได้แล้ว

“การโอนเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างอยู่ได้ และภาคธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ ตามเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และก้าวข้ามสถานการณ์โควิดในครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

ผู้ประกันตน ม.40 เช็กสิทธิได้แล้ว