เปิดวิธี ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน รับเงินเยียวยา ผู้ประตน ม.33-39-40

22 สิงหาคม 2564

หลังจากประกันสังคมโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 พบสาเหตุหลักที่เงินไม่เข้า บัญชีธนาคารไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน , บัญชีไม่ได้เคลื่อนไหว ถูกปิด/ระงับการใช้งานอัตโนมัติ , บัญชีถูกยกเลิก/ถูกอายัด

จากมาตรการแจกเงินเยียวยาประกันสังคมผู้ประกันตน มาตรา 33 , 39 , 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.กาญจนบุรี 3.ชลบุรี 4.ฉะเชิงเทรา 5. ตาก 6.นครปฐม 7.นครนายก 8.นครราชสีมา 9.นราธิวาส 10.นนทบุรี 11.ปทุมธานี 12.ประจวบคีรีขันธ์ 13.ปราจีนบุรี 14.ปัตตานี 15.พระนครศรีอยุธยา 16.เพชรบุรี 17. เพชรบูณ์ 18.ยะลา 19.ระยอ 20.ราชบุรี 21.ลพบุรี 22. สงขลา 23.สิงห์บุรี 24.สมุทรปราการ 25. สมุทรสงคราม 26.สมุทรสาค 27.สระบุรี 28.สุพรรณบุรี 29.อ่างทอง 

วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยาประกันสังคม

 

 

โดยประกันสังคมจะทำการโอนเงินเยียวยาผ่านทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น โดยจากการโอนเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 พบผู้ได้สิทธิแล้ว แต่ยังไม่ได้เงินเยียวยาจำนวนมาก สาเหตุจาก
1.บัญชีธนาคารไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน
2.มีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์แล้ว แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปผูกกับบัตรประชาชน
3.บัญชีธนาคารไม่ได้เคลื่อนไหว เลยถูกปิด/ระงับการใช้งานอัตโนมัติ
4.บัญชีธนาคารถูกยกเลิก/ถูกอายัด

วิธีการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน
   - ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยาประกันสังคม

   - ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยาประกันสังคม

   - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่นี่

วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยาประกันสังคม

   - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกที่นี่

วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยาประกันสังคม

   - ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่

วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยาประกันสังคม

วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยาประกันสังคม

   - ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่

วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยาประกันสังคม

วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยาประกันสังคม

   - ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่

วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยาประกันสังคม

   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลิกที่นี่

วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยาประกันสังคม

   - ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย คลิกที่นี่

วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยาประกันสังคม

   - ธนาคารทหารไทยธนชาต คลิกที่นี่

วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยาประกันสังคม

 

ไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวยา ประกันสังคมผู้ประกันตน มาตรา 33 , 39 , 40

- ผู้ประกันตน มาตรา33 
   วันที่ 4-6 ส.ค. 64 ประกันสังคมได้ทำการโอนเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด
   วันที่ 9 ส.ค. 64 ประกันสังคมได้ทำการโอนเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด
   วันที่ 13 ส.ค. 64 ประกันสังคมได้ทำการโอนเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 รอบตกหล่น 
   วันที่ 20  ส.ค. 64 ประกันสังคมได้ทำการโอนเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด

สำหรับท่านที่ได้สิทธิแล้ว แต่ยังไม่ได้เงินเยียวยา จะมีการโอนให้วันศุกร์ถัดไป

- ผู้ประกันตน มาตรา 39 พื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.นครปฐม 3.นนทบุรี 4.ปทุมธานี 5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสาคร 7.ยะลา 8.ปัตตานี 9.นราธิวาส 10.สงขลา 11.ฉะเชิงเทรา 12.ชลบุรี 13.พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 23 ส.ค. 64

- ผู้ประกันตน มาตรา 40 พื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.นครปฐม 3.นนทบุรี 4.ปทุมธานี 5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสาคร 7.ยะลา 8.ปัตตานี 9.นราธิวาส 10.สงขลา 11.ฉะเชิงเทรา 12.ชลบุรี 13.พระนครศรีอยุธยา ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบภายใน 31 ก.ค. 64 หรือสมัครภายใน 31 ก.ค. 64 และชำระเงินสมทบงวดแรกภายใน 10 ส.ค. 64 จะได้รับเงินเยียวยา 24-26 ส.ค.64

โดยกำหนดการโอนตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน ดังนี้
- วันที่ 24 ส.ค. โอนเงิน มาตรา 40  จำนวน 13 จังหวัดแรก (เรียงตามเลข นำหน้า บัตรประชาชน) 10-16
- วันที่ 25 ส.ค. (เรียงตามเลข นำหน้า บัตรประชาชน) 17-34
- วันที่ 26 ส.ค. (เรียงตามเลข นำหน้า บัตรประชาชน) 35-89

- ผู้ประกันตน มาตรา 39 , 40 พื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 16 จังหวัด ได้แก่ 1.กาญจนบุรี 2.ตาก 3.นครนายก 4.นครราชสีมา 5.ประจวบคีรีขันธ์ 6.ปราจีนบุรี 7.เพชรบุรี 8.เพชรบูรณ์ 9.ระยอง 10.ราชบุรี 11.ลพบุรี 12.สิงห์บุรี 13.สมุทรสงคราม 14.สระบุรี 15.สุพรรณบุ 16.อ่างทอง จะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 27 ส.ค. 64

- ผู้ประกันตน มาตรา 40 พื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 19 จังหวัด ที่สมัครใหม่ ให้รีบสมัครและจ่ายเงินสมทบรอบแรก ภายในวันที่ 24 ส.ค. 64 นี้ รอระบบประมวลผลวันจ่ายที่ชัดเจนอีกครั้ง