คืบหน้าแล้ว ซิโนฟาร์ม ยื่นอย.ขออนุญาต ฉีดวัคซีนในเด็กเล็ก

08 กันยายน 2564

คืบหน้าการอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ในเด็กเล็กว่า ขณะนี้ทาง อย.ได้อนุมัติวัคซีน 2 ชนิดที่ใช้ในกลุ่มเด็ก อายุ 12 ปีขึ้นไป คือ ไฟเซอร์และโมเดอร์นา ส่วนวัคซีนซิโนฟาร์ม ยังอยู่ในระหว่างการขอขึ้นทะเบียนฉีดในเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป

วันนี้ (8 ก.ย.2564) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยถึงความคืบหน้าการอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ในเด็กเล็กว่า ขณะนี้ทาง อย.ได้อนุมัติวัคซีน 2 ชนิดที่ใช้ในกลุ่มเด็ก อายุ 12 ปีขึ้นไป คือ ไฟเซอร์และโมเดอร์นา ส่วนวัคซีนซิโนฟาร์ม ยังอยู่ในระหว่างการขอขึ้นทะเบียนฉีดในเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป

คืบหน้าแล้ว ซิโนฟาร์ม ยื่นอย.ขออนุญาต ฉีดวัคซีนในเด็กเล็ก

โดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มในประเทศไทย ได้นำเอกสารมายื่นกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขออนุญาตขยายกลุ่มอายุใช้วัคซีนจากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 18 ปีขึ้นไป เป็นตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยทาง อย. จะมีคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอกร่วมกันพิจารณาด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพของวัคซีน คาดว่าไม่เกิน 30 วัน

คืบหน้าแล้ว ซิโนฟาร์ม ยื่นอย.ขออนุญาต ฉีดวัคซีนในเด็กเล็ก

ส่วนวัคซีนอื่นๆที่จะดำเนินการขอขึ้นทะเบียนใช้ในกลุ่มเด็ก นพ.ไพศาล ระบุว่า ยังมีวัคซีนซิโนแวค ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทดลอง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม จะชี้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมภายหลัง พร้อมย้ำว่าสำหรับหน่วยงานที่จะนำวัคซีนไปใช้ ต้องได้รับการอนุญาติจากทาง อย. ก่อน แต่หากจะนำวัคซีนใช้เพื่อการวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ผู้วิจัยต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันนั้น หรือสถาบันกลางก่อน โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก อย.

ส่วนกรณีราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในเด็กกลุ่มอายุ 10-18 ปี จำนวน 5 หมื่นคน ในวันที่ 20 กันยายน 2564 นั้น นพ.ไพศาล ระบุว่า จะเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน ซึ่งการพิจารณาจะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 กันยายน 2564