สิ้นแล้ว แม่ครูสุวรรณี ศิลปินแห่งชาติ ละครหลวงสำนักพระราชวังรุ่นสุดท้าย

08 ก.ย. 2564 เวลา 21:14 น.

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานว่า นางสุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ - ละครรำ) พุทธศักราช 2533 ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 19.42 น. ที่โรงพยาบาลศิริราช

วันนี้ (8 ก.ย.2564) นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานว่า นางสุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ - ละครรำ) พุทธศักราช 2533  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564  เวลาประมาณ  19.42  น. ที่โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เนื่องจากอาการลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดปอด สิริรวมอายุ 95 ปี 4  เดือน

 แม่ครูสุวรรณี ศิลปินแห่งชาติ ละครหลวงสำนักพระราชวัง

โดยทายาทได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 9 กันยายน 2564   เวลา 17.30  น. ณ ศาลา 1  และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2564  เวลา 18.00  น. ณ ศาลา 1  วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 12  กันยายน 2564  เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี

 แม่ครูสุวรรณี ศิลปินแห่งชาติ ละครหลวงสำนักพระราชวัง

อธิบดี สวธ. กล่าวต่อว่า นอกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน แล้ว ในยามที่ศิลปินฯ เสียชีวิต ยังให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 20,000  บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท และขอพระราชทานเพลิงศพให้ ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ
 

สำหรับประวัติของนางสุวรรณี ชลานุเคราะห์ เกิดเมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ.2469  ที่จังหวัดนนทบุรี เป็นละครหลวง สำนักพระราชวังรุ่นสุดท้าย ปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นนาฏศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย ทั้งแบบพื้นเมืองและแบบราชสำนัก เคยแสดงเป็นตัวเอกในละครแบบต่างๆ ให้กรมศิลปากรมาแล้วมากมายหลายเรื่องหลายตอน บทบาทที่ได้รับการยกย่องและนิยมชมชอบจากผู้ชมมากที่สุด “ตัวพระ” เช่น อิเหนา สังข์ทอง พระไวย ไกรทอง สัตยวาน บางครั้งก็แสดงเป็น “นางเอก” เช่น ละเวงวัลลา เป็นต้น

 แม่ครูสุวรรณี ศิลปินแห่งชาติ ละครหลวงสำนักพระราชวัง

แม่ครูสุวรรณี เป็นผู้อนุรักษ์แบบแผนท่ารำนาฏศิลป์ไทย และละครรำไว้ได้มากที่สุด เคยแสดงและนำคณะไปแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในหลายประเทศ ได้ถ่ายทอดวิชานาฏศิลป์ให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ หลายแห่ง เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมคุณธรรม และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ให้แก่สาขาวิชาชีพมาเป็นเวลากว่า 50  ปี จนเป็นที่ยอมรับกันในวงการนาฏศิลปินว่า เป็นผู้มีความสามารถสูงยิ่งต่อเนื่องมาตลอด ท่านจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ - ละครรำ) 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews