พบผลข้างเคียงทะลุ 14,000 เคส หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโปรตุเกส

07 ก.ย. 2564 เวลา 15:20 น.

องค์การยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติโปรตุเกส (Infarmed) รายงานการตรวจพบผู้รับวัคซีนโควิด-19 เกิดอาการไม่พึงประสงค์ 14,447 กรณี จากการฉีดวัคซีนทั้งหมด 14,664,616 โดส เมื่อนับถึงวันที่ 31 ส.ค.

xinhuathai รายงานว่า อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่เกิดจากวัคซีนโคเมอร์เนตี (Comirnaty) ของไฟเซอร์/ไบออนเทค ตามด้วยวัคซีนแว็กเซฟเรีย (Vaxzevria) ของแอสตราเซเนกา วัคซีนสไปก์แวกซ์ (Spikevax) ของโมเดอร์นา และวัคซีนของแจนเซน โดย “พบได้ไม่บ่อย” เกิดขึ้นราว 1 ครั้ง ในการฉีดวัคซีนทุก 1,000 โดส ทำให้วัคซีน “มีคุณค่าความเสถียรตามระยะเวลา”

การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ 5,373 กรณี จากทั้งหมด 14,447 กรณี ถูกจัดให้อยู่ในระดับรุนแรง ซึ่งส่งผลให้มีผู้ฉีดวัคซีนเสียชีวิต 82 ราย โดยองค์การฯ อธิบายว่ากรณีการเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนเกิดขึ้นในกลุ่มผู้มีอายุเฉลี่ย 77 ปี และไม่มีการสันนิษฐานความเชื่อมโยงระหว่างการเสียชีวิตกับวัคซีนที่ฉีด

พบผลข้างเคียงทะลุ 14,000 เคส

ทั้งนี้ องค์การฯ เน้นย้ำว่าข้อมูลเหล่านี้ “ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบประวัติความปลอดภัยระหว่างวัคซีนแต่ละตัวได้” เนื่องจากวัคซีนถูกฉีดในประชากรกลุ่มต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านอายุ เพศ ประวัติสุขภาพ ระยะเวลา และ “บริบทด้านระบาดวิทยาที่ไม่เหมือนกัน”

พบผลข้างเคียงทะลุ 14,000 เคส