เช็กสิทธิ เงินเยียวยานักเรียน 2,000 สพฐ. ย้ำ จ่ายเงินเต็มจำนวนไม่หัก

07 กันยายน 2564

เช็กสิทธิเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ที่ได้เริ่มโอนให้กับผู้ปกครองแล้ว ล่าสุด เลขาธิการ กพฐ. ย้ำเตือนโรงเรียนให้โอนเงินให้ผู้ปกครองเต็มจำนวน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากที่มีเสียงสะท้อนทางสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนนั้น

สพฐ. ย้ำ จ่ายเงินเต็มจำนวนไม่หัก

นายอัมพร กล่าวว่า สำหรับการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ให้จ่ายตามจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และต้องเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่จ่ายเงิน โดยการเบิกจ่ายสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองหรือนักเรียน หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน โดยโรงเรียนจ่ายเงินให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ในส่วนที่มีผู้กล่าวว่ามีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมโอนเงิน 50 บาทด้วยนั้น ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจาก สพฐ. ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามหนังสือที่ ศธ 04006/ว2730 ให้สถานศึกษาในสังกัดจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนเต็มจำนวน ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ส่วนกรณีที่มีรายชื่อนักเรียนตกหล่น ทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยา ทั้งในกรณีนักเรียนย้ายเข้ามาจากสังกัดอื่น เช่น สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งนักเรียนที่มีตัวตนอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่จ่ายเงิน แต่ไม่มีข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลเพื่อขอสนับสนุนเพิ่มเติม ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ. เพื่อพิจารณาข้อมูลประกอบการจัดสรรเพิ่มเติมต่อไป

“เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กำกับ ติดตาม ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาอย่างเคร่งครัด ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ ของนักเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เข้าเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/
- กรอกเลขประจำตัวประชาชน
- กรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
- กรอกรหัสที่เห็น
- กดตรวจสอบข้อมูล

สพฐ. ย้ำ จ่ายเงินเต็มจำนวนไม่หัก