ปคบ.-อย. ตรวจยึดสินค้า โควิด19-ยาสมุนไพร-เครื่องวัดออกซิเจน ผิดกฎหมาย

06 กันยายน 2564

ปคบ.ผนึกกำลัง อย. ตรวจยึดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 ยาสมุนไพร ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว และเจลแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย

วันที่ 6 กันยายน 2564 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดย พล.ต.ต. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก. ปคบ., พ.ต.อ. สำเริง อำพรรทอง, พ.ต.อ. ศารุติ แขวงโสภา, พ.ต.อ. ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ, พ.ต.อ. ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ รอง ผบก. ปคบ. พ.ต.อ. เชษฐ์พันธ์ กิติเจริญศักดิ์ ผกก. 1 บก. ปคบ. และ พ.ต.อ. เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก. 4 บก.ปคบ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ ภญ. สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และรักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการ กรณีตรวจยึดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ผิดกฎหมาย เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร, เครื่องมือแพทย์ประเภทชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว เป็นต้น และเจลแอลกอฮอล์

ปคบ.-อย. ตรวจยึดสินค้า โควิด19-ยาสมุนไพร-เครื่องวัดออกซิเจน ผิดกฎหมาย

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ร่วมกับ #สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เฝ้าระวังและตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาสมุนไพร เจลแอลกอฮอล์ หรือเครื่องมือแพทย์ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่ผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผลการปฏิบัติงานที่น่าสนใจดังนี้

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก. 4 บก. ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย. นำหมายค้นของศาลจังหวัดธัญบุรี ตรวจค้นบ้านพัก ม. 3 ซ. คลองหลวง 24 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี พบ ชุด PPE จำนวน 4,650 ชิ้น จากการตรวจสอบพบว่า เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก. 1 บก. ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนำหมายค้นของศาลจังหวัดธัญบุรี ตรวจค้นบ้านพัก ม. 17 ต. บึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี พบเครื่องตรวจวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 670 ชิ้น จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและทดสอบเบื้องต้นพบว่ามีการแสดงผลการตรวจวัดออกซิเจนที่ผิดเพี้ยน จึงได้ตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งทั้ง 2 กรณี เบื้องต้นพบความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ฐาน “ขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียด หรือจดแจ้ง” มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก. 4 บก. ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย.นำหมายค้นของศาลจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจค้นบ้านพัก ม. 1 ต. แพรกษาใหม่ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ จากกาตรวจสอบพบเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 100 มล.จำนวน 3,000 ขวด, ขนาด 1,000 มล. จำนวน 48 แกลลอน, ขนาด 200 ล. จำนวน 3 ถัง รวมทั้งแกลลอนเปล่า ฉลากสติกเกอร์ และอุปกรณ์การผลิต จำนวนหลายรายการ จึงได้ตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นพบความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ฐาน “ผลิตเครื่องสำอางโดยไม่ได้จดแจ้ง” มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พร้อมกันนี้ ยังได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เหลียนฮัว ชิงเวินแคปซูล) ที่นำเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ไม่มีทะเบียนตำรับ จำนวนกว่า 70,000 แคปซูล เบื้องต้นพบความผิดตามพระราชบัญญัติสมุนไพร พ.ศ. 2562 ฐาน “ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต” มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท

พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก. ปคบ. ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชน ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร เจลแอลกอฮอล์ หรือเครื่องมือแพทย์จากร้านขายยาหรือสถานที่จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบกลับได้ กรณีที่สินค้าที่ซื้อไปมีปัญหาในการใช้งาน และขอเตือนผู้ที่กำลังกระทำความผิดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายให้หยุดการกระทำดังกล่าวทันที หากตรวจพบจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด และหากพี่น้องประชาชนพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน สายด่วน บก.ปคบ.1135 หรือเพจ #ปคบเตือนภัยผู้บริโภค

ปคบ.-อย. ตรวจยึดสินค้า โควิด19-ยาสมุนไพร-เครื่องวัดออกซิเจน ผิดกฎหมาย

ภญ. สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และรักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวในตอนท้ายว่า จากการตรวจสอบในครั้งนี้พบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่มีทะเบียนตำรับ เครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ

โควิด 19 ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต เช่น ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว และเจลแอลกอฮอล์ที่ไม่จดแจ้ง จึงขอเตือนผู้ประกอบการทั้งหลาย อย่าเห็นแก่รายได้ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับประชาชน เพราะท่านกำลังทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษา หรือผู้ที่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 มากยิ่งขึ้น สำหรับประชาชนก่อนตัดสินใจซื้อขอให้ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หรือทางไลน์ @FdaThai ทุกครั้ง และหากพบการลักลอบผลิต นำเข้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งมาที่สายด่วน อย. 1556 หรือที่อีเมล์ [email protected] เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป