พีระศักดิ์ พอจิต ยกก๊วน ส.ว. มอบหน้ากากอนามัย ให้ จนท.ด่านหน้า

06 กันยายน 2564

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์  พอจิต เดินทางลงไปยังที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฯ มอบหน้ากากอนามัย อุปกรณ์อันจำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค

วานนี้ (5 ก.ย.2564) วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์  พอจิต ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาชิกวุฒิสภา ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการฯ เดินทางลงไปยังที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฯ มอบหน้ากากอนามัย อุปกรณ์อันจำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมีนายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อไป ในโอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้ทำความดีเพื่อสังคมตามโครงการ "ทำดี มีคนรู้"  ได้แก่ 1.นายนพดล สุขทรัพย์ 2.นายสมบูรณ์ สุขทรัพย์ ซึ่งได้เสี่ยงชีวิตช่วยเหลือบุคคลอื่นที่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุและเกิดไฟไหม้ ทำให้คนขับรอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว

พีระศักดิ์ พอจิต ยกก๊วน ส.ว. มอบหน้ากากอนามัย

พีระศักดิ์ พอจิต ยกก๊วน ส.ว. มอบหน้ากากอนามัย

จากนั้น เวลา 11.30 นาฬิกา เดินทางไปยังวัดแพร่ธรรมาการาม ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฯ ถวายหน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพระอาจารย์เอกราช เขมนันโท ประธานเสงฆ์วัดแพร่ธรรมาการาม เพื่อนำไปมอบให้กับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID - 19)

พีระศักดิ์ พอจิต ยกก๊วน ส.ว. มอบหน้ากากอนามัย
     
ต่อมาเวลา 12.30 นาฬิกา เดินทางไปยังวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ตำบลแม่เฉย อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฯ ถวายเครื่องอุปโภคบริโภค และหน้ากากอนามัยให้กับหลวงพ่อกานต์ วรธัมโม เจ้าอาวาสวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม เพื่อนำไปมอบให้กับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID - 19)

พีระศักดิ์ พอจิต ยกก๊วน ส.ว. มอบหน้ากากอนามัย

จากนั้น เวลา 14.30 นาฬิกา เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอลับแล คณะกรรมการฯ มอบหน้ากากอนามัยให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชัยชุมพล กำนัน และผู้ใหญ่ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 29) นอกจากนี้ ได้มอบชุดกระโจมอะครีลิค ชุด PPE และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

พีระศักดิ์ พอจิต ยกก๊วน ส.ว. มอบหน้ากากอนามัย

พีระศักดิ์ พอจิต ยกก๊วน ส.ว. มอบหน้ากากอนามัย