หากฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วติดโควิด ยังต้องฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่?

04 ก.ย. 2564 เวลา 18:33 น.

ไขข้อสงสัย สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วเข็ม 1 แล้วติดโควิด ยังต้องฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่?

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้ทำการตอบข้อสงสัยที่ถูกถามกันมาเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับกรณี ถ้าหากฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1 ไปแล้วเกิดติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นมา ยังต้องไปฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่?

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้ทำภาพอินโฟกราฟิกขึ้นมา ซึ่งได้รับคำตอบว่า "ไม่ต้องไปฉีดตามนัด" แต่ให้ไปฉีดเต็ม 2 หลังจาก 3 เดือน นับจากวันที่ทราบผลการติดเชื้อ นั่นเอง

Q&A คลายข้อข้องใจ ?

Q : ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วติดเชื้อโควิด ยังต้องฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่ ?

A : ไม่ต้อง แต่ให้ไปฉีดเข็ม 2 หลังจาก 3 เดือนหรือ 12 สัปดาห์ นับจากวันที่ทราบผลการติดเชื้อ

หากฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วติดโควิด ยังต้องฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่?

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews