10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุด 3 กันยายน 2564

03 กันยายน 2564

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด ผู้ป่วยรายใหม่ 14,653 ราย ประจำวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ณ เวลา 01:00 น. โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

ผู้ป่วยรายใหม่ 14,653 ราย

หายป่วยแล้ว 1,049,540 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,220,277 ราย

เสียชีวิตสะสม 12,280 ราย

10 อันดับโควิด

 

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

หายป่วยแล้ว 1,076,966 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,249,140 ราย

เสียชีวิตสะสม 12,374 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 กันยายน 2564

มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 34,292,537 โดส

 

วันที่ 2 กันยายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 1 จำนวน 394.608 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 468,104 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 2,362 ราย

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ณ เวลา 01:00 น.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

10 อันดับโควิด