ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชี้แจง ฉีดวัคซีนแล้ว ทำไมชื่อยังไม่เข้าระบบ "หมอพร้อม"

03 กันยายน 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชี้แจง หลังมีคำถามฉีดดวัคซีนแล้ว ทำไมชื่อยังไม่เข้าระบบ "หมอพร้อม" ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข

เพจศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตอบข้อสงสัยหลังมีประชาชนฉีดวัคซีนแล้ว แต่ชื่อยังไม่เข้าระบบของหมอพร้อม

ชี้แจง ฉีดวัคซีนแล้ว ทำไมชื่อยังไม่เข้าระบบ "หมอพร้อม"

คำถาม : ทำไมชื่อยังไม่เข้าระบบ “หมอพร้อม” ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข 
คำตอบ : เนื่องจากข้อมูลการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลส่วนหนึ่งที่ดำเนินการผ่านระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะถูกรวบรวมและตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการส่งขึ้นระบบ “หมอพร้อม” จึงทำให้การปรับปรุงข้อมูลไม่ทันกับปริมาณการฉีดรวมในแต่ละวัน โดยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการดำเนินการ ดังนี้

1) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประสานกับโรงพยาบาลผู้ฉีด เพื่อให้การลงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลมีคุณภาพสูง เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ไขข้อผิดพลาด และกำกับให้ต่อไปทุกสถานพยาบาลต้องใช้ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือระบบCo-Vaccine ของกระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น

2) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประสานงานกับทางกรมควบคุมโรคเพื่อร่วมกันแก้ไขข้อจำกัดในการส่งข้อมูลที่มีปริมาณมากจากจุดฉีดที่มีหลายที่ให้เข้ายังฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขให้รวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าข้อมูลการฉีดวัคซีนที่ผ่านระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้รับการฉีดก่อนวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จะสามารถปรับปรุงเข้าไปในระบบหมอพร้อมทั้งหมดได้ภายในวันที่ 5 กันยายนนี้ (ยกเว้นในรายที่ยังไม่
สามารถตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลได้จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ที่ต้องตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่)

หากข้อมูลท่านยังไม่ขึ้นในแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมตามกำหนดวันดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. 06 4217 6263 หรือ อีเมล : [email protected] เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564

ชี้แจง ฉีดวัคซีนแล้ว ทำไมชื่อยังไม่เข้าระบบ "หมอพร้อม"