โรงพยาบาลวิภาวดี เปิดจองวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" มีจำนวนจำกัด

02 กันยายน 2564

โรงพยาบาลวิภาวดี เปิดจองวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" มีจำนวนจำกัด จำหน่าย package วัคซีน Moderna เปิดจองทางเว็บไซต์เท่านั้น

โรงพยาบาลวิภาวดี เปิดจองวัคซีนทางเลือก Covid-19 Moderna รอบไตรมาส 1 ของปี 2565 (ม.ค.-มี.ค.) ราคาวัคซีน 3,300 บาท ต่อ 1 แพ็คเกจ(2 เข็ม) วัคซีนมีจำนวนจำกัด

จองผ่านเว็บไซต์เท่านั้น คลิก: https://www.vibhavadi.com/Package/P0000131 โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 ก.ย. 64

***"รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีน โควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย" "ส่วนการจองวัคซีน โควิด 19 ของ สถานพยาบาลเอกชน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง"***

โรงพยาบาลวิภาวดี เปิดจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา

เงื่อนไข :
1. ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป เข็ม 1,2 ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ หากฉีดเป็นเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิ ควรห่างจากเข็มที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
2. กรณีมีปัญหาในการสั่งจองวัคซีน และไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ท่านได้ (ภายใน 31 มี.ค.65) โรงพยาบาลยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
3. สามารถเปลี่ยนผู้ฉีดได้ ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถฉีดได้
4. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าประกัน และค่าบริการ โรงพยาบาลในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
5. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
6. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
7. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
8. โรงพยาบาลวิภาวดีสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โรงพยาบาลจำหน่าย package วัคซีน Moderna ผ่านทาง website เท่านั้น  ไม่มีนโยบายขายวัคซีนผ่านช่องทางอื่นๆ หรือผ่านตัวแทน  กรุณาอย่าหลงเชื่อ คนที่มาแอบอ้าง!
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามที่ 020581111 ต่อ 2432

โรงพยาบาลวิภาวดี เปิดจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา

หมายเหตุ :
1. กรณีวัคซีนเข้ามาถึงโรงพยาบาลแล้ว ลำดับการฉีดวัคซีน จะเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน โดยโรงพยาบาล จะทำการนัดหมาย วัน เวลา ให้ท่านทราบล่วงหน้า
2. โรงพยาบาลเปิดจองแพ็คเกจ 2 เข็มต่อท่านเท่านั้น โดยท่านจะต้องรับผิดชอบในการหาผู้ฉีดร่วม กรณีต้องการฉีดกระตุ้นเพียงเข็มเดียว
3. เนื่องจากโรงพยาบาล มิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีน ไม่เพียงพอต่อจำนวนสั่งจอง หรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาล เสนอให้ท่านเลือก ดังต่อไปนี้
   3.1 ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน (กรณีหักผ่านบัตรเครดิตจะมีการหักค่าธรรมเนียม)
   3.2 รอวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับจัดสรรใน Lot ต่อไป ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลจะทำการติดต่อท่านที่ไม่ได้รับวัคซีนที่สั่งจอง ต่อไป
4. กรณีที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนให้ท่านแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือแจ้งไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุใด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน โดยท่านสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นได้ โดยแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน
5.เป้าหมายใหญ่ ของการฉีดวัคซีน โควิด 19 คือการยับยั้งความรุนแรงของโรค ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย ไม่ใช่เพื่อมิให้คนติดเชื้อโรค โควิด 19