เปิดวิธีรับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

02 ก.ย. 2564 เวลา 8:01 น.31

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยวิธีรับชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยขั้นตอน การกระจายชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit(ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุด ในส่วนของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะรับ Antigen Test Kit  ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ซึ่งคาดว่า จะเริ่มกระจายให้กับประชาชนได้ช่วงวันที่ 8-9 ก.ย.นี้

เปิดวิธีรับชุดตรวจโควิด "ATK" ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

สำหรับวิธีรับชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ผ่าน แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"  สามารถทำได้ดังนี้ 


1. เข้าไปที่ แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อทำแบบคัดกรองความเสี่ยง  

2. คลิกที่ "รับชุดตรวจโควิด-19" หากผลประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ให้เข้ารับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่

3. สแกน QR Code ในระบบ แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อยืนยันตัวตน

4. รับชุดตรวจ ATK ฟรี ที่หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน  พร้อมรับคำแนะนำการดูแลตนเอง

5. กรณีที่ "พบเชื้อ" สามารถเข้าสู่ระบบการดูแล Home Isolation ก็สามารถลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ได้เช่นกัน  ทั้งนี้ อย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน
 

เปิดวิธีรับชุดตรวจโควิด "ATK" ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

affaliate-2

สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จะมีการกระจายชุดตรวจ ATK เชิงรุกในชุมชนพื้นที่สีแดงใน กทม. ซึ่งกำหนดไว้ 2,000 ชุมชน โดยกระจายผ่านทางผู้นำชุมชน และ อสส. เพื่อกระจายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เพื่อให้สามารถครอบคลุมการแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อด้วยเช่นกัน โดยหน่วยบริการเอกชนที่สมัครเข้าร่วมแจกชุดตรวจ ATK จำนวน 1,559 แห่ง แบ่งเป็น

- ร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 จำนวน 1,436 แห่ง หรือ 92.11%

- คลินิกเวชกรรมจำนวน 114 แห่ง หรือ 7.3%

- คลินิกพยาบาลจำนวน 9 แห่ง หรือ 0.58%


อย่างไรก็ตามหากเกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น จะมีการเปิดระบบจัดส่งชุดตรวจ ATK ทางไปรษณีย์ต่อไป เพื่อลดการเดินทางและแพร่กระจายเชื้อ

 

affaliate-3