อบจ.ภูเก็ต เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ประชาชน 5 กลุ่ม เริ่มวันนี้

01 ก.ย. 2564 เวลา 11:42 น.

อบจ.ภูเก็ต เชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ต ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" สำหรับประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนด

เพจ ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต ประกาศ อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชน เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นา (MODERNA) สำหรับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต 5 กลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนด

อบจ.ภูเก็ต เปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา

เงื่อนไขตามที่สภากาชาดจัดสรรโควตาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
“สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า การจัดสรรวัคซีน moderna รอบแรกจำนวน 5,060 โดส ท่านต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ต โดยการจัดสรรวัคซีนจะอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม – ต้นเดือน พฤศจิกายน 2564 และเราต้องให้บริการกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 กลุ่มตามที่สภากาชาดไทยกำหนดไว้”

อบจ.ภูเก็ต เปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา

หมายเหตุ : กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 : คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
2. กลุ่มที่ 2 : ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
3. กลุ่มที่ 3 : บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร
4. กลุ่มที่ 4 : ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
5. กลุ่มที่ 5 : บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย และต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสำคัญ

สามารถลงทะเบียนได้ที่
- http://vaccinephuket.phuketcity.org/
- สแกน QR code บนภาพ 

พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก 1 กันยายน - 15 กันยายน 2564 นี้

อบจ.ภูเก็ต เปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา

หมายเหตุ : การจัดสรรวัคซีน Moderna รอบแรกจำนวน 5,060 โดส จะอยู่ในช่วงปลายเดือน ต.ค.- ต้นเดือน พ.ย. 2564