เทศบาลนครนนทบุรี เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนโควิด "ซิโนฟาร์ม" ฟรี เริ่มวันนี้

01 กันยายน 2564

เทศบาลนครนนทบุรี เชิญชวนประชาชน Walk-in ฉีดวัคซีนโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม" ฟรี! เริ่มวันนี้ 1 ก.ย. 64 เช็กรายละเอียด

เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และต้องเป็นผู้มีทีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเท่านั้น

Walk-in ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม

สามารถมารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มได้เลยฟรี รับจำนวนวันละ 500 คน

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 1 กย 64 เป็นต้นไป จนกว่าวัคซีนจะหมด (เปิดบริการฉีดวัคซีนเฉพาะวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์)  ตั้งแต่ 8.30-15.30 น. โดยแยกเป็นตำบล ดังนี้
1.ตำบลสวนใหญ่          มาได้ทุกวันพุธ
2.ตำบลตลาดขวัญ        มาได้ทุกวันพฤหัสบดี
3.ตำบลบางกระสอ       มาได้ทุกวันศุกร์
4.ตำบลบางเขน           มาได้ทุกวันเสาร์
5.ตำบลท่าทราย           มาได้ทุกวันอาทิตย์

กรุณามาให้ตรงกำหนดวันที่กำหนด

ติดต่อขอฉีดวัคซีนได้ ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ตามวันที่กำหนด (เพียงแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน)

Walk-in ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม