เช็กสิทธิเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน ใช้อะไรได้บ้าง

01 ก.ย. 2564 เวลา 9:35 น.96

เช็กรายละเอียด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เดือนกันยายน เงินเข้าแล้ว สามารถใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน สำหรับเดือนกันยายน กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง เติมเงินเข้าให้แล้ว ได้รับค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง รายละเอียด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน

รายการที่ 1 
รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น ทั้งนี้ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป
โดยผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ได้รับคนละ 200 บาทต่อเดือน และผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับคนละ 300 บาทต่อเดือน

รายการที่ 2 เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน ดังนี้ 

วันที่ 1 ก.ค. 2564 จำนวน 200 บาท
วันที่ 1 ส.ค. 2564 จำนวน 200 บาท
วันที่ 1 ก.ย. 2564 จำนวน 200 บาท
วันที่ 1 ต.ค. 2564 จำนวน 200 บาท
วันที่ 1 พ.ย. 2564 จำนวน 200 บาท
วันที่ 1 ธ.ค. 2564 จำนวน 200 บาท

รายการที่ 3 เงินเช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสารณะคนละ 500 บาท รถเมล์ รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน

รายการที่ 4 ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐเท่านั้น

รายการที่ 5 โอนวันที่ 18 กันยายน 2564  
ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ เงื่อนไข  ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ทั้งนี้ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ 

 

affaliate-2

รายการที่ 6 ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาท
การประปานครหลวง ได้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13.9 ล้านคน หรือประมาณ 8 ล้านครัวเรือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
- เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)
- ใบแจ้งค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 - ตุลาคม 2564 (รวมระยะเวลา 12 เดือน)
- มียอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ต่อเดือนหากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน
- สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม
- ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป

รายการที่ 7 โอนเงิน วันที่ 22 กันยายน 2564  
เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการ 200 บาท โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาคม กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ กฎที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน

 

เพจ ข่าวประกันสังคม แจ้งข่าวเกี่ยวกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนว่า ได้รับเงินสงเคราะห์จากมติครั้งที่ 2/2564 เห็นชอบแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุผู้มีสิทธิ์จำนวน 4.7 ล้านคน ไม่ใช่เงินเยียวยาแต่เป็นสิทธิเงินเก่าที่ค้างจ่าย ที่ได้อยู่แล้ว เดือนละ 50 กับ 100 แต่แค่ขาดการจ่ายเลยรวมทีเดียว อาจจะดูเหมือนได้เยอะ แต่ได้ครั้งเดียว วันที่ 3 ก.ย.นี้

โดยได้เพียงเดือนเดียว เงินจะเข้าวันที่ 3 ก.ย. 64 เงินเข้าบัตร กดได้ผ่านตู้ ATM ส่วนคนที่มีรายได้ 0 - 30,000 บาท รับ 1,000 บาท คนที่รายได้ 30,000 - 100,000 บาท รับ 500 บาท โดยเงินเพิ่มบัตรคนจน 500 - 1,000 บาท ได้เฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น 

วิธีตรวจสอบยอดวงเงิน
- โทร 02-109-2345
- เลือกกด 3 ตามด้วยกด 1 (เพื่อตรวจยอดวงเงิน)
- กดเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วยเครื่องหมาย # กดรหัสบัตรคนจน 6 หลักตามด้วย #
- ผู้ถือบัตร รอฟังยอดเงินคงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ