ผู้ประกันตน ม.33-39-40 ยื่นทบทวนสิทธิ เงินเยียวยาประกันสังคม 1-30 ก.ย. นี้

01 ก.ย. 2564 เวลา 7:26 น.

สำนักงานประกันสังคม เปิดช่องทางทางให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยาจากประกันสังคม เริ่ม 1 - 30 ก.ย. 64 นี้

มาตราจ่ายเงินเยียวยาให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ "ล็อกดาวน์" ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

 

ก่อนหน้านี้ประกันสังคมได้จ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 39 40 ไปแล้ว โดยการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน โดยมีรายละเอียดการโอนดังนี้

โดยการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 , 39 , 40 ใน 29 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
- 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 2.นครปฐม 3.นนทบุรี 4.ปทุมธานี 5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสาคร 7.ยะลา 8.ปัตตานี 9.นราธิวาส 10.สงขลา
- 3 จังหวัด ได้แก่ 1.ฉะเชิงเทรา 2.ชลบุรี 3.พระนครศรีอยุธยา
- 16 จังหวัด ได้แก่ 1.กาญจนบุรี 2.ตาก 3.นครนายก 4.นครราชสีมา 5.ประจวบคีรีขันธ์ 6.ปราจีนบุรี 7.เพชรบุรี 8.เพชรบูรณ์ 9.ระยอง 10.ราชบุรี 11.ลพบุรี 12.สิงห์บุรี 13.สมุทรสงคราม 14.สระบุรี 15.สุพรรณบุรี 16.อ่างทอง

ยื่นทบทวนสิทธิ เงินเยียวยาประกันสังคม

รายละเอียดการโอนเงินเยียวยา แต่ละมาตรา
- วันที่ 20 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา โอนเงินเยียวยา 2,500 บาท ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 16 จังหวัด
- วันที่ 23 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน มาตรา 39 ใน 13 จังหวัด
- วันที่ 24 - 26 ส.ค. 64 โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 ใน 13 จังหวัด และ 16 จังหวัด (สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 3 ส.ค. 64)
- วันที่ 27 ส.ค. 64 โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน มาตรา 39 ใน 16 จังหวัด

ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่สมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 ส.ค. 64 ทางประกันสังคมได้เร่งนำข้อมูลเข้าระบบแล้ว ทำการรวบรวมเพื่อเสนอในที่ประชุม ครม. คาดว่าจะโอนเงินเยียวยาในช่วงวันที่ 15 ก.ย. 64

สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 39 40 ที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไข แต่ตรวจสอบสิทธิที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform_news/ ไม่ได้รับสิทธิ ทางประกันสังคมได้เปิดยื่นทบทวนสิทธิ ในวันที่ 1 - 30 ก.ย. 64 นี้ โดยผู้ที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้คือ

- ผู้ประกันตน มาตรา 33 อยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด และ 9 กลุ่มอาชีพ คือ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์ 6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 8.กิจกรรมทางวิชาการ 9.ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

- ผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตน ภายใน 31 ก.ค. 64

- ผู้ประกันตน มาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดแรก มีสถานะเป็นผู้ประกันตน หรือ สมัครภายใน 31 ก.ค. 64 และชำระเงินภายใน 10 ส.ค. 64 ในส่วน 16 จังหวัดหลังที่สมัครและจ่ายเงินภายใน 3 ส.ค. 64

เบื้องต้นสามารถยื่นทบทวนสิทธิ ได้ทาง โทร.1506 หรือ ติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากประกันสังคมจะมีการประชุมเพื่อหาแนวทางเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนอยู่ตลอด

ยื่นทบทวนสิทธิ เงินเยียวยาประกันสังคม