เงินเยียวยานักเรียน 2,000 โอนเข้าบัญชีผู้ปกครอง 1-7 ก.ย. นี้

01 กันยายน 2564

มาตรการจ่ายเงิน “เยียวยานักเรียน” ทุกคนทุกสังกัด คนละ 2,000 บาท โดยผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวน ต่อนักเรียน 1 คน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

เมื่อวานนี้ 31 ส.ค. 64 เพจกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเรื่อง เงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ห้ามสถานศึกษาหัก เงินต้องถึงมือผู้ปกครองเต็มจำนวน ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ได้เลย

- สพฐ. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

เงินเยียวยานักเรียน

 

- สช. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

 

- สอศ. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษา รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

เงินเยียวยานักเรียน

 

- กศน. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยรับเงินสดที่สถานศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

เงินเยียวยานักเรียน

 

กรณีไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สอบถามได้ที่ โทร. 1579 หรือสถานศึกษาต้นสังกัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด

เงินเยียวยานักเรียน

ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยานักเรียน 2,000 บาท แต่ละสังกัด มีดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- เข้าเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/
- กรอกเลขประจำตัวประชาชน
- กรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
- กรอกรหัสที่เห็น
- กดตรวจสอบข้อมูล

2.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
- เข้าเว็บไซต์ https://regis3.opec.go.th/
- นักเรียนไทย
   กรอกเลขประจำตัวประชาชน
   กรอกรหัสที่เห็น
   กดตรวจสอบ
- นักเรียนต่างชาติ
   กรอกรหัส G-Code
   กรอกรหัสที่เห็น
   กดตรวจสอบ

3.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- เข้าเว็บไซต์ https://www.vec.go.th/
- เลือก "เข้าตรวจสอบสิทธิ์" หรือ https://cov19relief.vec.go.th/
- กรอกเลขประจำตัวประชาชน
- เลขประจำตัวนักเรียนนักศึกษา
- กดตรวจสอบข้อมูล

ขอบคุณ กระทรวงศึกษาธิการ