เช็กวันโอนเงิน "เยียวยานักเรียน" 2,000 ทั้งภาครัฐ - เอกชน

เช็กวันโอนเงิน "เยียวยานักเรียน" 2,000 ทั้งภาครัฐ - เอกชน

31 ส.ค. 2564 เวลา 10:14 น.21

จากการแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” เพื่อชี้แจงแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการลดภาระทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล

มาตรการจ่ายเงิน “เยียวยานักเรียนทุกคนทุกสังกัด คนละ 2,000 บาท โดยผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวน ต่อนักเรียน 1 คน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ. ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. อาทิ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนทุกสังกัดที่เปิดสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 และอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้

เช็กวันโอนเงิน เยียวยานักเรียน

ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยานักเรียน 2,000 บาท แต่ละสังกัด มีดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ตามรายชื่อค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียน
- เข้าเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/
- กรอกเลขประจำตัวประชาชน
- กรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
- กรอกรหัสที่เห็น
- กดตรวจสอบข้อมูล

เช็กวันโอนเงิน เยียวยานักเรียน

 

2.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ผู้ปกครองรับเงินสดหรือรับเข้าบัญชี จากโรงเรียนเอกชน ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 
- เข้าเว็บไซต์ https://regis3.opec.go.th/
- นักเรียนไทย
   กรอกเลขประจำตัวประชาชน
   กรอกรหัสที่เห็น
   กดตรวจสอบ
- นักเรียนต่างชาติ
   กรอกรหัส G-Code
   กรอกรหัสที่เห็น
   กดตรวจสอบ

เช็กวันโอนเงิน เยียวยานักเรียน

affaliate-2

3.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ปกครองรับเงินสดที่วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
- เข้าเว็บไซต์ https://www.vec.go.th/
- เลือก "เข้าตรวจสอบสิทธิ์" หรือ https://cov19relief.vec.go.th/
- กรอกเลขประจำตัวประชาชน
- เลขประจำตัวนักเรียนนักศึกษา
- กดตรวจสอบข้อมูล

เช็กวันโอนเงิน เยียวยานักเรียน

 

4.กศน.จังหวัด/กศน.อำเภอ  ผู้ปกครองรับเงินสดจาก กศน.อำเภอ หรือ ศชช. ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 

เช็กวันโอนเงิน เยียวยานักเรียน

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ