ประกันสังคม ม.39 -ม.40 ใน13จังหวัดได้เฮ รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก1เดือน

30 สิงหาคม 2564

ครม.อนุมัติงบเยียวยา ผู้ประกันตน ม.39 และ 40 รอบ 2 พื้นที่13 จังหวัดได้เงินเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือนคนละ 5,000 บาท

 30 ส.ค.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า (ครม.)คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายกรอบวงเงินอีก 44,314 ล้านบาท  รวมเป็นเงิน 77,785 ล้านบาท ให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด  เพื่อนำมาจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน ให้กับผู้ประกันตน  ม.39 และ ม.40  ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม  อีกคนละ 5,000 บาท ซึ่งจะเป็นเงินเยียวยาก้อนใหม่หลังจากได้รับไปแล้ว 1 เดือน  

1.ขยายระยะเวลาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ให้สามารถ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 1- 24 สิงหาคม 2564 และ พื้นที่ 16 จังหวัด ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 สิงหาคม 2564

 

ประกันสังคม ม.39 -ม.40 ใน13จังหวัดได้เฮ รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก1เดือน

2. ขยายการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 13 จังหวัด เพิ่มเติมอีก 1 เดือน เป็นการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มรอบ 2 หรือ เดือนที่ 2 หลังจากก่อนหน้านี้โอนให้เพียง 1 เดือน (กลุ่มจังหวัดอื่นๆ ต้องรออัพเดทข่าวความคืบหน้าต่อไป )

ประกันสังคม ม.39 -ม.40 ใน13จังหวัดได้เฮ รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก1เดือน

 เเละยังได้มีการอนุมัติงบประมาณจ่ายให้กับ ผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมใน 19 จังหวัด ซึ่งสิ้นสุดการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 33  ก็จะได้รับเงินเยียวยา 2500 บาท เพิ่มเติมอีก เป็นเดือนที่ 2 โดยกระทรวงแรงงานจะเสนอของบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า 
ทั้งนี้  การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันกันรอบ 2 ยังไม่ได้กำหนดวันจ่ายที่ชัดเจน  โดยกระทรวงแรงงานต้องกลับไปจัดทำแผนเสนอมาอีกครั้ง

 

ประกันสังคม ม.39 -ม.40 ใน13จังหวัดได้เฮ รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก1เดือน