ตรวจโควิดฟรี31ส.ค.-3ก.ย. ผู้ประกอบอาชีพภาคบริการ เตรียมพร้อมเปิดเมือง

30 สิงหาคม 2564

เปิดเมือง หาทางออก เราจะรอดไปด้วยกัน 31 ส.ค-3 ก.ย.64 ร้านอาหาร ​เด็กเสิร์ฟ พนักงานขาย ร้านนวด ตัดผมฯลฯ ตรวจโควิดฟรี 30นาทีรู้ผล

   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ค เปิดเมือง หาทางออก เราจะรอดไปด้วยกัน  31 ส.ค-3 ก.ย.2564 สปสช. , คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล, ธพส. และมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย


   ขอเชิญ  ผู้ประกอบวิชาชีพในภาคบริการ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มร้านอาหาร พนักงานเสิร์ฟ พนักงานขาย ร้านนวด ร้านตัดผม/เสริมสวย  และประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกท่าน ทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ 

ตรวจโควิดฟรี31ส.ค.-3ก.ย. ผู้ประกอบอาชีพภาคบริการ เตรียมพร้อมเปิดเมือง
   ตรวจโควิด-19 ฟรี ! ด้วยชุดตรวจ ATK รู้ผลใน 30 นาที พร้อมรับใบรับรองการตรวจ เพื่อเตรียมพร้อมกลับเข้าสู่การทำงาน เปิดเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง

ตรวจโควิดฟรี31ส.ค.-3ก.ย. ผู้ประกอบอาชีพภาคบริการ เตรียมพร้อมเปิดเมือง

 หากผลเป็นบวก กลุ่มไม่มีอาการจับคู่กับคลินิกดูแลที่บ้าน (Home Isolation) 
กลุ่มมีอาการมีรถไปส่งเข้า Hospitel ทันที พร้อมรับยาฟาวิพิราเวียร์ 

ตรวจโควิดฟรี31ส.ค.-3ก.ย. ผู้ประกอบอาชีพภาคบริการ เตรียมพร้อมเปิดเมือง
หมายเหตุ 
1.เตรียมสำเนาบัตรประชาชน (คนไทย) หรือสำเนาพาสปอร์ต (แรงงานข้ามชาติ) 2 ใบ ไปด้วย ในกรณีระบบออนไลน์มีปัญหา
2.ใบรับรองผลการตรวจสามารถแจ้งให้ทราบผ่านทางสมาร์ทโฟนในวันนั้นได้เลย หรือรอใบรับรองผลการตรวจจากหน้างาน หรือดาวน์โหลดจากระบบออนไลน์


31 ส.ค.-3 ก.ย.นี้ ณ อาคารจอดรถชั้น 4 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. รับวันละ 1,500 ราย

ตรวจโควิดฟรี31ส.ค.-3ก.ย. ผู้ประกอบอาชีพภาคบริการ เตรียมพร้อมเปิดเมือง

นัดหมายได้ที่ https://forms.gle/8M7w23qHMu1xEkXX8