10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด

30 ส.ค. 2564 เวลา 13:16 น.

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด แหล่งข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564  เวลา 01:00 น. อย่างละเอียด

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 15,972 ราย
 หายป่วยแล้ว 975,101 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,161,200 ราย
 เสียชีวิตสะสม 11,305 ราย

 

10 จังหวัด

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ เวลา 01:00 น.

กรุงเทพมหานคร 3,771
สมุทรปราการ 1,055
สมุทรสาคร 966
ราชบุรี 779
ชลบุรี 747
ระยอง 518
 

affaliate-2

นครราชสีมา 406
พระนครศรีอยุธยา 405
บุรีรัมย์ 389
นนทบุรี 365

10 อันดับโควิด

affaliate-3