thainewsonline

เปิดพิกัดพื้นที่แจก ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ในพื้นที่สีแดง

30 สิงหาคม 2564
เปิดพิกัดพื้นที่แจก ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ในพื้นที่สีแดง

สปสช. เผยพิกัดแจก ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ในพื้นที่สีแดง เน้นกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ตลาด พร้อมผูกโยงสถานพยาบาล ตั้งคณะทำงานประเมินผลก่อนพิจารณาเพิ่ม

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 64 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 ส.ค.นี้ ได้รับรายงานว่าองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ว่า จะมีการลงนามกับบริษัทผู้ชนะการประมูลชุดตรวจแอนติเจนด้วยตัวเอง (ATK) ตามโครงการพิเศษของ สปสช.ในการจัดซื้อเพื่อแจกให้กับประชาชนตรวจด้วยตัวเองจำนวน 8.5 ล้านชุด

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี
 

affaliate-1

ทั้งนี้ เมื่อมีการลงนามและส่งมอบแล้วนั้น ในส่วนของการกระจายชุดตรวจ ATK ซึ่งมีคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการหารือและวางแผนการกระจายไปให้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งจะมีการสรุปพื้นที่เป้าหมายอันอีกครั้ง

เปิดพิกัดพื้นที่แจก ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ในพื้นที่สีแดง

affaliate-2

เบื้องต้นทราบว่าจะเน้นที่ 3 กลุ่มหลักคือ 1.ชุมชนแออัด ตลาด 2. สถานพยาบาลเพื่อแจกให้ประชาชน และ 3.ร้านขายยา หรือคลินิก แล็บ เป็นต้น โดยให้มีการผูกโยงกับสถานพยาบาลเพื่อดูแลกรณีหากตรวจพบการติดเชื้อต่อไป และขณะนี้กำลังร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการทำข้อมูลเพื่อระบุตัวผู้รับชุดตรวจไปตรวจบ้าง ผลเป็นอย่างไร อาจจะเข้าเข้าระบบ “เป๋าตังต์” เป็นต้น รวมถึงมีการพิจารณาว่าหากเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆ อาจจะให้มีไรด์เดอร์ หรือผู้นำส่งชุดตรวจไปให้ที่บ้านแทนการให้กลุ่มเสี่ยงออกมานอกบ้าน คาดว่าประมาณ 2 วันนี้จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้

 

พิกัดแจก atk

 

นอกจากนี้ สปสช.จะมีการตั้งคณะทำงานติดตามผลของการใช้ชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุดว่าเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งในส่วนของประชาชนใช้ถูกต้อง ใช้ได้หรือไม่ ประสิทธิผลเป็นอย่างไร ทั้งนี้ เดิมทาง สปสช. ก็มีการพิจารณาว่า ATK 8.5 ล้านชุดนี้เป็นโครงการนำร่อง แล้วเมื่อผลการประเมินออกมาแล้วอาจจะมีการซื้อแจกประชาชนเพิ่มเติมนั้น ขณะนี้สถานการณ์ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ทางกรมบัญชีกลางมีการส่งหนังสือถึงหน่วยงานราชการสามารถซื้อชุดตรวจ ATK ได้เอง ดังนั้นในส่วนของสปสช. หากพิจารณาหลังจากนี้อาจจะเป็นการจัดหาให้กับกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงชุดตรวจ ATK ซึ่งต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้ง

affaliate-3