สิทธิยังเหลือ คนละครึ่ง เฟส 3 ลงทะเบียนรับ 3,000 เตรียมเชื่อมระบบเดลิเวอรี่

30 สิงหาคม 2564

โครงการคนละครึ่ง เป็นอีกหนึ่มาตรการมาเยียวยาประชาชนของรัฐบาล ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท โดยมีการใช้จ่ายแอปฯ "เป๋าตัง"

โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่รัฐบาลได้ออกมาตรการมาเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ ที่ได้เริ่มโอนเงินรอบแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 วงเงิน  1,500 บาท โดยผู้ที่มีสิทธิจะได้รับโอนเงินจากโครงการเข้า "G-Wallet" ในแอปฯ "เป๋าตัง" จากการตรวจสอบขณะนี้ยังมีสิทธิคงเหลือ 946,540 สิทธิ (ข้อมูลวันที่ 30 ส.ค. 64) ซึ่ง ยังม่ปิดลงทะเบียน

คนละครึ่งเฟส 3 สิทธิยังเหลือ

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนสมัคร "คนละครึ่ง เฟส 3" สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ช่วงเวลาการลงทะเบียน เวลา 06.00 - 22.00 น. ของทุกวัน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
- มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
   * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
   * ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com
- ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
1) ภาครัฐสนับสนุนการจ่ายให้ประชาชน 50%
2) รับสิทธิไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือสูงสุดไม่เกิน
3,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ*
3)  ชำระเงินผ่าน G-Wallet กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ
ระยะเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ต้ังแต่1 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2564 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

คนละครึ่งเฟส 3 สิทธิยังเหลือ

การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
- ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
- ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง

คนละครึ่งเฟส 3 สิทธิยังเหลือ

โดยรอบการโอนเงินโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีดังต่อไปนี้

- 1 กรกฎาคม 2564 โอนเงินรอบแรก 1,500 บาท ระยะเวลาในการใช้จ่ายวงเงินรอบแรก คือ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 (กรณีใช้ไม่หมดในรอบที่ 1 ทบไปรอบที่ 2 ได้)
- 1 ตุลาคม 2564  โอนเงินรอบสองอีก 1,500 บาท ระยะเวลาในการใช้จ่ายวงเงินรอบหลัง คือ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 

***หมดเขตใช้สิทธิในโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" หากใช้จ่ายเงินไม่หมดจะไม่สามารถใช้เงินส่วนที่เหลือได้เลย

คนละครึ่งเฟส 3 สิทธิยังเหลือ

โดยเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา เพจไทยคู่ฟ้า ประกาศว่า กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเชื่อมต่อระบบ Platform Delivery การส่งสินค้า อาหารและบริการต่าง ๆ เข้ากับระบบโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบ คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในเดือนต.ค.นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่จะทำการเติมเงินคนละครึ่งรอบที่ 2 อีก 1,500 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง

เบื้องต้นมีผู้ประกอบการ Delivery ที่คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการฯ เช่น ไลน์แมน ฟู้ดแพนด้า โรบินฮู้ด แกร็บฟู้ด และช้อปปี้ฟู้ด เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเตรียมที่จะเชื่อม Platform Delivery สำหรับผู้ให้บริการส่งสินค้าประเภทอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลเข้าร่วมโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ได้ด้วย

การเชื่อมระบบดังกล่าว นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ร่วมโครงการ “คนละครึ่ง – ยิ่งใช้ยิ่งได้” มีการจับจ่ายใช้สอยที่คล่องตัวมากขึ้น สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว ยังช่วยทำให้ยอดการใช้จ่ายในโครงการเพิ่มขึ้นอีกด้วย

คนละครึ่งเฟส 3 สิทธิยังเหลือ