โพลเผย ปชช.หมดศรัทธา ไม่เชื่อมาตรการของรัฐ แต่ยอมเสี่ยง หนุนคลายล็อกดาวน์

29 สิงหาคม 2564

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ มาตรการล็อกดาวน์ ควรไปต่อหรือไม่ พบ 26.14% หนุนเดินหน้า เหตุมองมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐไม่สำเร็จ แต่ จะยอมเสี่ยงหากคลายล็อก

วันนี้ (29 ส.ค.2564) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   หรือ  นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “มาตรการล็อกดาวน์ ควรไปต่อหรือไม่”  โดยผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่ 26.14 % สนับสนุนให้ดำเนินการต่อ พร้อมมีข้อเสนอแนะให้มีมาตรการเข้มข้น ปฏิบัติจริงจัง พร้อมกับมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม เพื่อให้ประชาชนลดการเดินทางข้ามจังหวัด รวมตัว และหยุดการเดินทาง นอกจากนั้นยังเสนอให้ใช้มาตรการผ่อนคลาสำหรับบางพื้นที่ที่ยอดผู้ติดเชื้อลดลง หรือประชาชนบางส่วนได้รับวัคซีนแล้ว ในสัดส่วนที่เท่านั้น

โพลเผย ปชช.หมดศรัทธา ไม่เชื่อมาตรการของรัฐ แต่ยอมเสี่ยง หนุนคลายล็อกดาวน์

รองลงมา 24.16% เห็นว่าไม่ควรคงมาตรการล็อกดาวน์ต่อ เพราะไม่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลง พร้อมเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้บริการประชุาชน

21.27% สนับสนุนให้ดำเนินการต่อ แต่บังคับใช้มาตรการบางพื้นที่ หรือ พื้นที่เสี่ยงเท่านั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและเดินทางได้

นิดาโพล ยังระบุถึงผลสำรวจต่อ ความสำเร็จในการควบคุมการแพร่เชื้อจากมาตรการล็อกดาวน์ที่ผ่านมา โดย  ส่วนใหญ่  35.67% บอกว่าไม่สำเร็จเลย เพราะ การล็อกดาวน์ไม่เข้มงวด 

รองลงมา  28.81% เห็นว่า  ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เพราะ ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามที่รัฐกำหนด , 26.83% เห็นว่า ค่อนข้างประสบความสำเร็จ เพราะ ประชาชนมีการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด งดการรวมตัว ทำให้ลดการแพร่ระบาดลงได้ และ 6.17% เห็นว่าประสบความสำเร็จมาก เพราะ มีการจำกัดการเดินทางทำให้ลดการแพร่ระบาดของเชื้อลงได้

เมื่อถามถึงความกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากขึ้น หากมีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ หรือมีการผ่อนคลายมาตรการลง พบว่า ส่วนใหญ่ 33.38%  ค่อนข้างกังวล รองลงมา 31.33%  กังวลมาก ,18.45%  ไม่กังวลเลย และ 16.54%  ไม่ค่อยกังวล

เมื่อถามถึงการยอมรับ ถ้ามีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ หรือมีการผ่อนคลายมาตรการลง แต่ทำให้มีการแพร่ระบาด ของโควิด-19 เพิ่มขึ้น หรือไม่ ผู้ให้ความเห็น ส่วนใหญ่ 30.26%  บอกว่าค่อนข้างยอมรับได้ รองลงมา 29.42%  ไม่ยอมรับเลย , 25.30%  ยอมรับได้แน่นอน และ  14.18%  ไม่ค่อยยอมรับ

โพลเผย ปชช.หมดศรัทธา ไม่เชื่อมาตรการของรัฐ แต่ยอมเสี่ยง หนุนคลายล็อกดาวน์