10 ข้อปฏิบัติ ป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาล หลัง คลายล็อกดาวน์ 1 ก.ย. นี้

29 สิงหาคม 2564

ภายใต้การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 10 ข้อปฏิบัติ ป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาล หลัง คลายล็อกดาวน์ 1 ก.ย. นี้

ในการเปิดกิจการ กิจกรรมตามที่ ศบค. กำหนดนั้น จะต้องดำเนินการภายใต้การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับเปิดกิจการ/กิจกรรมให้ปลอดภัย และยั่งยืนด้วยหลักการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention 

โดยมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล Universal Prevention หรือการป้องกันแบบครอบจักรวาล คือการระมัดระวังตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำว่า ขอให้เราคิดเสมอว่า ทุกคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะสนิทแค่ไหน อาจเป็นผู้ติดเชื้อแฝงกันทั้งหมด โดยมี 10 ข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้..

10 ข้อปฏิบัติ ป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาล หลัง คลายล็อกดาวน์ 1 ก.ย. นี้

1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น

2. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็นน้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด

3. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่

4. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน

5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก โดยไม่จำเป็น

6. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ/ สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน

7. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นข้างของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ

8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

9. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสำรับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วยATK บ่อยๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่โดยหากมีความเสี่ยงมากตรวจทุก 3 วัน หากเสี่ยงน้อยตรวจทุก 7 วัน  หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

10 ข้อปฏิบัติ ป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาล หลัง คลายล็อกดาวน์ 1 ก.ย. นี้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews