เปิด 6 วิธี ป้องกันโควิด-19 เพิ่มความเคร่งครัด รับรองเอาอยู่

26 สิงหาคม 2564

เพจเฟซบุ๊ก ไทยรู้สู้โควิด ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ถึงหัวข้อ รู้เท่าทันเชื้อโควิดป้องกันได้ เราใช้วิธีป้องกันแบบเดิมได้ เพิ่มเติมคือความเคร่งครัดให้มากขึ้น 6 ข้อ

เพจเฟซบุ๊ก ไทยรู้สู้โควิด ได้ออกมาโพสต์ข้อความดังนี้

โควิด-19

รู้เท่าทันเชื้อโควิดป้องกันได้ เราใช้วิธีป้องกันแบบเดิมได้

เพิ่มเติมคือความเคร่งครัดให้มากขึ้น
 

1. สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น เมื่อไปในที่ชุมชน

2. เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่บ้าน

4. เว้นระยะห่างจากกลุ่มเสี่ยง เช่นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์

5. พาสมาชิกครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ไปฉีดวัคซีน

6. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลล์

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

โควิด-19