สธ. ยืนยัน ยาฟาวิพิราเวียร์ สามารถลดความรุนแรงของเชื้อโควิด-19 ได้

24 ส.ค. 2564 เวลา 14:07 น.1

อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์ยับยั้งจำนวน RNA ทำให้กำจัดไวรัสออกจากร่างกายได้ โดยการระบาดระลอกแรกในต่างประเทศพบว่าใช้ลดการติดเชื้อโควิด-19 ได้ดี

วันนี้ ( 24 สิงหาคม 2564 ) ทางเพจ ไทยคู่ฟ้า ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์ยับยั้งจำนวน RNA ทำให้กำจัดไวรัสออกจากร่างกายได้ โดยการระบาดระลอกแรกในต่างประเทศพบว่าใช้ลดการติดเชื้อโควิด-19 ได้ดี ประกอบกับ การศึกษาจากหลายสถาบันของไทยในการระบาดรอบปี 2563 พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ ภายใน 4 วันตั้งแต่เริ่มมีอาการ ลดความรุนแรงได้ 30% กลุ่มที่มีอาการปอดบวมรุนแรง ดีขึ้นใน 14 วัน ส่วนที่ปอดบวมไม่รุนแรงดีขึ้นใน 9 วัน

โควิด-19

คณะกรรมการกำกับการดูแลรักษาโรคโควิด-19 จึงกำหนดให้ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ในแนวทางเวชปฏิบัติ ซึ่งมีการทบทวน ปรับปรุงเป็นระยะ จากการแลกเปลี่ยนความเห็นของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วย และรายงานการศึกษาวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงมีการหารือเพื่อศึกษายาชนิดใหม่ๆ ด้วย

โควิด-19

affaliate-2

นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ซึ่งได้ทบทวนการศึกษาของต่างประเทศพบข้อมูลการศึกษาที่มีผลเหมือนกันคือ ยาฟาวิพิราเวียร์ มีประสิทธิผลในการลดอาการใน 7 วัน และ 14 วันเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช้ยา

สธ. ยืนยัน ยาฟาวิพิราเวียร์ สามารถลดความรุนแรงของเชื้อโควิด-19 ได้

ที่มา ไทยคู่ฟ้า
 

affaliate-3