โรงพยาบาลวิชัยเวช เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา เริ่ม 23 ส.ค. นี้ มีจำนวนจำกัด

23 ส.ค. 2564 เวลา 13:37 น.24

โรงพยาบาลวิชัยเวช เปิดให้ผู้ที่ประสงค์จองวัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนโมเดอร์นา ซึ่งจะเปิดให้จองตั้งแต่เที่ยงตรงของวันที่ 23 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่ายอดวัคซีนโควิด-19 จะเต็ม เนื่องจากวัคซีนมาจำนวนจำกัด

จากกรณี โรงพยาบาลวิชัยเวช เปิดให้ผู้ที่ประสงค์จองวัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนโมเดอร์นา โดยสามารถจองผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Shopee ซึ่งจะเปิดให้จองตั้งแต่เที่ยงตรงของวันที่ 23 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่ายอดวัคซีนโควิด-19 จะเต็ม เนื่องจากวัคซีนมาจำนวนจำกัด มีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้
 

 

- จองวัคซีนได้ผ่านแอปฯ Shopee เท่านั้น

- เริ่มจองและชำระเงินได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ (23 สิงหาคม 2564)

- หลังการจองสำเร็จ จะได้รับ CODE เพื่อนำไปยื่นใช้สิทธิ์รับวัคซีนตามสาขาที่ได้ทำการจองไว้

 

โรงพยาบาลวิชัยเวช เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา

 

- วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ราคาเข็มละ 1,650 บาท (จองได้สูงสุด 2 เข็ม)

- ชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)

-  ราคาดังกล่าวรวมค่าประกันแพ้วัคซีน

 

โรงพยาบาลวิชัยเวช เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา

 

affaliate-2

- ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันและเวลาที่ชำระเงินก่อน - หลัง

- คาดการณ์ว่าทางโรงพยาบาลจะได้รับวัคซีนในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 และจะดำเนินการแจ้งวัน เวลา และสถานที่การรับวัคซีนตามลำดับการจอง ผ่านทาง SMS หรือ อีเมล ที่ได้แจ้งไว้

 

โรงพยาบาลวิชัยเวช เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา

 

- การซื้อวัคซีนทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น สูงสุดอยู่ที่ 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน

 - หลังจากชำระเงินจองแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 - หากไม่ประสงค์รับการฉีดวัคซีนแล้ว สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดวัคซีนแทนได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 2 วัน

 

โรงพยาบาลวิชัยเวช เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา

affaliate-3