เปิดวิธียื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ 50% เมื่อผู้ประกันตนป่วยโควิด

22 สิงหาคม 2564

จากกรณีที่ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้เคยชี้แจงกรณี ลูกจ้างติดโควิด ประกันสังคม จ่ายทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง

จากกรณีที่ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้เคยชี้แจงกรณี ผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยโฮมไอโซเลชันคือ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 แล้ว และแพทย์ผู้ดูแลรักษาของสถานพยาบาลพิจารณาอาการเจ็บป่วยแล้ว เห็นควรให้ผู้ประกันตนรายนั้น สามารถแยกกักตัวในที่พักได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยได้รับความยินยอมจากผู้ประกันตนและเจ้าของสถานที่ และรวมถึงกรณีที่ผู้ประกันตนรักษาในสถานพยาบาล และกลับมาแยกกักตัวในที่พักต่อจนครบกำหนดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม : เช็กสิทธิ ลูกจ้างติดโควิด ประกันสังคม จ่ายทดแทนรายได้ 50% ของค่าจ้าง

วิธียื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ 50% เมื่อผู้ประกันตนป่วยโควิด

 

 

วันนี้เพจไทยคู่ฟ้า ได้แนะวิธียื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ เมื่อผู้ประกันตนป่วยโควิด

เปิดวิธียื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ เมื่อผู้ประกันตนป่วยโควิด รู้หรือไม่? ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และต้องแยกรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation สามารถขอเบิกเงินค่าทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง 

โดยขอใบรับรองแพทย์ หรือแคปภาพหน้าจอจาก Application LINE ที่ใช้ติดต่อกับสถานพยาบาล และภาพสำเนาเวชระเบียน ตั้งแต่เริ่ม - สิ้นสุดการรักษา เพื่อใช้ประกอบการยื่นใช้สิทธิ์

วิธียื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ 50% เมื่อผู้ประกันตนป่วยโควิด

 

เงื่อนไขการเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้
- ต้องส่งเงินสมทบ อย่างน้อย 3 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ์
- กรณีผู้ประกันตนม. 33 ลาป่วย 30 วันแรก รับค่าจ้างจากนายจ้าง (ตาม กม. คุ้มครองแรงงาน)
- หากต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง (จ่ายครั้งละไม่เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน)

สามารถยื่นเบิกได้ภายใน 2 ปี เมื่อรักษาหายจากอาการเจ็บป่วยแล้ว ได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง