svasdssvasds
เช็กสิทธิ ลูกจ้างติดโควิด ประกันสังคม จ่ายทดแทนรายได้ 50% ของค่าจ้าง

เช็กสิทธิ ลูกจ้างติดโควิด ประกันสังคม จ่ายทดแทนรายได้ 50% ของค่าจ้าง

12 ส.ค. 2564 เวลา 7:04 น.28

เมื่อวานนี้ (11 ส.ค.) โฆษกสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงกรณี ลูกจ้างติดโควิด-19 สามารถยื่นเบิกเงินขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า กรณีที่ผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยโฮมไอโซเลชันคือ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 แล้ว และแพทย์ผู้ดูแลรักษาของสถานพยาบาลพิจารณาอาการเจ็บป่วยแล้ว เห็นควรให้ผู้ประกันตนรายนั้น สามารถแยกกักตัวในที่พักได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยได้รับความยินยอมจากผู้ประกันตนและเจ้าของสถานที่ และรวมถึงกรณีที่ผู้ประกันตนรักษาในสถานพยาบาล และกลับมาแยกกักตัวในที่พักต่อจนครบกำหนดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนั้น 

นางสาวลัดดา แซ่ลี้

 

 

สำนักงานประกันสังคมจะดูแลค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย โดยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลและแพทย์ผู้ดูแลรักษา โดยใช้หลักเกณฑ์การจ่ายประเภทผู้ป่วยในตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ เป็นค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วย โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการ และการให้คำปรึกษา เหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 14 วัน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ค่าปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ค่ายาที่ใช้รักษา ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพยาบาลสนามและสถานพยาบาล และค่าบริการ X-ray ทรวงอก

นอกจากนี้ เมื่อผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด-19 และต้องดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม หรือการดูแลรักษาในชุมชน หรือการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามในโรงงานหรือสถานประกอบการ สามารถขอใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่รับผิดชอบการรักษาได้ หรือบันทึกภาพหน้าจอจาก Application Line หรือโปรแกรมอื่นใด ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับสถานพยาบาลที่รับการรักษา และสำเนาเวชระเบียนที่ได้จากการบันทึกหน้าจอจาก Application Line หรือโปรแกรมอื่นๆ โดยมีรายละเอียดระบุวันที่เริ่มรักษา จนสิ้นสุดการรักษา รวมไปถึงการให้หยุดพักรักษาตัวต่อ เพื่อใช้ประกอบการเบิกเงินค่าทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม

 

affaliate-2

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงเงื่อนไขการเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้นั้น ผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ประกอบกับการพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือผู้ประกันตนลาป่วย 30 วันแรกจะรับค่าจ้างจากนายจ้าง แต่หากมีความจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง (จ่ายครั้งละไม่เกิน 90 วันต่อ 1 ปีปฏิทิน แต่ไม่เกิน 180 วัน) ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นเบิกเงินขาดรายได้ภายใน 2 ปี เมื่อรักษาหายจากอาการเจ็บป่วยแล้ว ให้ติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งทั่วประเทศตามที่ท่านสะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด