อินเดียอนุมัติใช้ "วัคซีนไซคอฟ-ดี"หลังพบต้านไวรัสกลายพันธุ์ได้เยี่ยม

21 ส.ค. 2564 เวลา 19:31 น.7

องค์การควบคุมยาแห่งอินเดีย (DCGI) ได้อนุมัติการใช้งานกรณีฉุกเฉินแก่วัคซีนโควิด-19 "ไซคอฟ-ดี" (ZyCoV-D) แบบฉีด 3 โดส ของไซดัส คาดิลา (Zydus Cadila) บริษัทผู้ผลิตยาสัญชาติอินเดียแล้ว

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลางของอินเดียแถลงว่าองค์การฯ ได้อนุมัติการใช้งานกรณีฉุกเฉินแก่ วัคซีนไซคอฟ-ดี ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไซดัส คาดิลา ที่พัฒนาจากดีเอ็นเอตัวแรกของโลก โดยจะใช้ฉีดให้ประชากรผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

 

วัคซีนไซคอฟ-ดี ถูกพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ และดำเนินการโดยสภาความช่วยเหลือเพื่อการวิจัยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

กระทรวงฯ ระบุว่าเมื่อฉีดวัคซีนแบบ 3 โดสนี้เข้าสู่ร่างกาย จะมีการผลิตโปรตีนหนามของเชื้อไวรัสฯ และการกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคโควิด-19 และกำจัดเชื้อไวรัสฯ โดยเทคโนโลยีพลาสมิดดีเอ็นเอ (plasmid DNA) ของวัคซีนตัวนี้สามารถปรับเข้ากับเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ และสายพันธุ์ที่อุบัติขึ้นแล้วได้อย่างง่ายดาย

อินเดียอนุมัติใช้ "วัคซีนไซคอฟ-ดี"

affaliate-2

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ระหว่างการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ในอาสาสมัครกว่า 28,000 คน พบว่าวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพขั้นต้นสูงถึงร้อยละ 66.6 ในกลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีผลตรวจโรคแบบเรียลไทม์พีซีอาร์ (RT-PCR) เป็นบวก

อินเดีย

 

affaliate-3