เปิดตัวเลขผู้หายป่วยกลับบ้าน มากกว่าจำนวนผู้ติดโควิดรายใหม่ 4 วันติด

21 สิงหาคม 2564

จำนวนผู้หายป่วยกลับบ้านมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 วันติดต่อกัน ตั้งแต่ 17 – 20 ส.ค.ค่าเฉลี่ย 1,191 คนต่อวัน

  “เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ”ชี้จำนวนผู้หายป่วยกลับบ้านมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 วันติดต่อกัน ตั้งแต่ 17 – 20 ส.ค.ค่าเฉลี่ย 1,191 คนต่อวัน ส่วนค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 21,094 รายต่อวัน น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าจะได้เห็นจำนวนผู้หายป่วยกลับบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
 

โดย เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นับเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันในรอบสัปดาห์ที่จำนวนผู้หายป่วยกลับบ้านมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ (17 – 20 สิงหาคม 2564) โดยค่าเฉลี่ยผู้หายป่วยกลับบ้านในช่วง 4 วันนี้คือ 1,191 คนต่อวัน

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์


   หากพิจารณาจากกราฟจะพบว่าจำนวนผู้หายป่วยกลับบ้านอยู่ในระดับทรงตัวประมาณ 2 หมื่นรายต่อวันตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ซึ่งถือเป็นวันแรกที่จำนวนผู้หายป่วยกลับบ้านมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และหากนับจากวันที่ 6 สิงหาคม จนถึงวันนี้เป็นเวลา 15 วัน จำนวนผู้หายป่วยกลับบ้านมีมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 10 วัน โดยมีค่าเฉลี่ยผู้หายป่วยกลับบ้าน 21,472 รายต่อวัน
 

เปิดตัวเลขผู้หายป่วยกลับบ้าน

ส่วนค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 21,094 รายต่อวัน น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าต่อจากนี้ คงเห็นจำนวนผู้หายป่วยกลับบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันเราจะต้องปฏิบัติตามมาตรการล็อคดาวน์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ และถือเป็นการลดภาระของแพทย์ พยาบาล บุคลากรด่านหน้าที่กำลังต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19
 

cr.

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews