ประกันสังคม โอนเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 พื้นที่แดงเข้ม 16 จว. วันนี้

20 สิงหาคม 2564

สำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 พื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด เข้าพร้อมเพย์ วันนี้ 20 สิงหาคม 2564 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

อัพเดทการแจกเงินเยียวยา ประกันสังคม ผู้ประกันตน 33 คนละ 2,500 บาท โดยมีเงื่อนไขอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม และ 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ 5.การขายส่ง-ปลีก ซ่อมยานยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

เงินเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 33

 

 

โดยก่อนหน้านี้ วันที่ 4-6 และ 9 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ประกันสังคมได้ทำการโอนเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10+3 จังหวัด

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ระกันสังคมได้ทำการโอนเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 รอบตกหล่น 

ส่วนใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินแต่ตรวจสอบแล้วได้รับสิทธิ ให้ตรวจสอบการผูกบัญชีบัญชีพร้อมเพย์ โดยต้องผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือบัญชีธนาคารว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ ทางประกันสังคมจะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ที่ตกหล่นทุกวันศุกร์

ส่วนวันนี้ 20 สิงหาคม 2564 ประกันสังคมจะทำการโอนเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่ 1.กาญจนบุรี 2.สมุทรสงคราม 3.สุพรรณบุรี 4.เพชรบุรี 5.ประจวบคีรีขันธ์ 6.ราชบุรี 7.อ่างทอง 8.นครนายก 9.ปราจีนบุรี 10.ลพบุรี 11.ระยอง 12.สิงห์บุรี 13.สระบุรี 14.นครราชสีมา 15.เพชรบูรณ์ 16.ตาก

เงินเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 33

 

โดยผู้ประกันตน มาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิ ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

- กรอกเลขบัตรประชาชน
- กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
- กดค้นหา

เงินเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 33

ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ ประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาผ่านทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

เงินเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 33

ส่วนท่านใดที่ตรวจสอบแล้วสถานะขึ้นไม่ได้รับสิทธิ แต่อยู่ในเกณฑ์เงื่อนไข ให้ยื่นทบทวนสิทธิ โดยติดต่อนายจ้างให้จัดการ หรือติดต่อทางประกันสังคมเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ โทร.1506 เพื่อทำการตรวจสอบว่าเหตุใดถึงไม่ได้สิทธิ