สุพัฒนพงษ์ หวังผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรม สร้างโอกาสลงทุนหลัง COVID-19

19 ส.ค. 2564 เวลา 18:13 น.

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดสัมนา Virtual Forum Thailand next#1 หวังผู้ประกอบการไทยลงทุนเพิ่ม ต่อยอดนวัตกรรม สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจหลัง covid-19

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Innovation Beyond Business โอกาสนวัตกรรมเศรษฐกิจ" ในการสัมนา Virtual Forum  Thailand next#1 ว่าการพัฒนานวัตกรรมมีส่วนอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการต่อสู้กับโรคระบาดอย่างโควิด-19 ที่เกิดขึ้น เห็นตัวอย่างได้จากชาติตะวันตกที่มีความรู้เรื่องนวัตกรรมมีการสั่งสมองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนานก็สามารถที่จะผลิตวัคซีนโควิด-19 ได้ภายในระยะแค่ 1 ปี จากปกติที่ต้องใช้เวลานาน 8 ปี  ประเทศไทยยังไม่มีการสั่งสมองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมมากนักที่ผ่านมาการลงทุนของภาคเอกชนมีมาอย่างต่อเนื่องและมีการลงทุนซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตโดยในช่วงที่ผ่านมาขนาดของเศรษฐกิจของไทยมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของอาเซียน 

สุพัฒนพงษ์  หวังผู้ประกอบการไทย ลงทุนเพิ่มต่อยอดนวัตกรรม

 

 

ส่วนนวัตกรรมที่บางส่วนเกิดจากการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) ไม่มากนัก โดยก่อนหน้านี้ระดับของ FDI ต่อจีดีพีของไทยอยู่ที่ 1-2% ของจีดีพีเท่านั้น  รัฐบาลได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร และด้านอื่นๆเพื่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมของภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศ  ขณะที่การปรับตัวเรื่องภาคส่วนต่างๆของเศรษฐกิจ เช่นการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 โดยเฉพาะในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวในปริมาณที่ลดลงเน้นคุณภาพมากขึ้นและมีระบบสาธารณสุขรองรับเป็นอย่างดีซึ่งก็จะช่วยให้ประเทศไทยใช้เครื่องยนต์ทางการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้น

สุพัฒนพงษ์  หวังผู้ประกอบการไทย ลงทุนเพิ่มต่อยอดนวัตกรรม

affaliate-2

ส่วนการเปิดรับนักลงทุนที่รัฐบาลพยายามเตรียมความพร้อมที่จะรับการลงทุนจากต่างประเทศนั้นมีการเตรียมความพร้อมโครงการต่างๆในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ที่มีการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องเช่น เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ "EECi หรือ  เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ "EECd" ที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรม  นอกจากนั้นยังมีแนวนโยบายที่พัฒนาเศรษฐกิจสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกคือเรื่องของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยคาร์บอนไดร์ออกไซด์ สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งจะมีการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ เช่นรถยนต์ไฟฟ้า สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

สุพัฒนพงษ์  หวังผู้ประกอบการไทย ลงทุนเพิ่มต่อยอดนวัตกรรม

 

 

affaliate-3