ครม.อนุมัติงบ 490 ล้าน แก้ปัญหาภัยแล้ง 9 โครงการ

18 สิงหาคม 2564

ครม.อนุมัติงบ 490 ล้าน แก้ปัญหาภัยแล้ง 9 โครงการ ตามโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มีรายงานว่าน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.อนุมัติ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 9 โครงการ วงเงินงบประมาณ 490 ล้านบาท จากงบประมาณปี 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยมีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นหน่วยงานดำเนินการ
 

โดยน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ทั้งนี้ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ข้อ 106 ในกรณีที่หน่วยรับงบไม่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2564 ให้สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ เพื่อให้การดำเนินการเตรียมการแก้ไขปัญหา การรับมือปัญหาภัยแล้งตามแผนงานที่วางไว้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ครม.

 

หากดำเนินโครงการครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถมีน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงทำการเกษตรได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5.6648 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้ประโยชน์ 18,420 ครัวเรือน และพื้นที่ได้รับประโยชน์ 192,109 ไร่ โดย 9 โครงการ ประกอบด้วย

1.โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

2.โครงการฯ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

 3.โครงการฯ เทศบาลตำบลศรีรัตนะ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ และต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 

4.โครงการฯ ตำบลนามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 

5.โครงการฯ ต.โพธิ์ตาก และต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 

6.โครงการฯ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 

7.โครงการฯ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

8.โครงการฯ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

และ 9.โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ครม.

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews